Hållbarhet

Lansas arbete med hållbarhet och miljö

 

Lansa är ett fastighetsbolag med långsiktigt syn på vårt fastighetsägande. Detta ger oss väldigt bra förutsättningar att arbeta med hållbarhetsfrågor. För oss är det en självklarhet att vi i vår verksamhet ska ha stort fokus på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet och ha en positiv påverkan inom alla områden som vi har rådighet över.

 

Läs hela vår hållbarhetspolicy här.

Läs vår miljöpolicy här.