Projekt med nya perspektiv

Lansa växer

Vi älskar att tänka nytt. Och att förädla det som redan finns. Att skapa projekt på nya platser – med nya perspektiv.
Sedan 2016 har vi expanderat i dynamiska storstadsområden och på växande regionorter.
Alltid med läge, kvalitet och hållbarhet i centrum.

Lansa växer

Expandera och etablera

Lansa expanderar genom förvärv av projekt, fastigheter samt råmark. Lansa har ett mål att vara det mest gröna bostadsbolaget och därför ställer vi höga hållbarhetskrav på alla förvärv och alla fastigheter ska vara miljöcertifierade.

 

Geografiskt ska vi växa i anslutning till befintliga etableringar men även genom förvärv i tillkommande regionsstäder i tillväxt och i kransen till storstäderna.

Kontakta oss

Lansa Fastigheter

Kontaktuppgifter till alla medarbetarna på huvudkontoret samt till våra förvaltare som sköter fastighetsskötsel.