Hem för stolta hyresgäster

Välkommen till Lansa Fastigheter

Gröna hem. Sköna lägen. På Lansa förvärvar, förvaltar och utvecklar vi moderna hyresfastigheter. Med hållbarhet i centrum ska vi vara marknadens mest gröna bostadsbolag. Vi finns över hela landet, i storstadsområden och regioner i tillväxt.

En erfaren nykomling

Lansa ägs av bolag inom Länsförsäkringsgruppen och har funnits på den svenska fastighetsmarknaden sedan hösten 2016.

 

Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter med löftet att skapa trygga hem för stolta hyresgäster. I alla våra etableringar ställs höga krav på läge, kvalitet och hållbarhet och investeringarna är långsiktiga.

 

Med hållbarhet i centrum ska vi vara marknadens mest gröna bostadsbolag. Då vi har en långsiktig syn på vårt fastighetsägande ger det oss väldigt bra förutsättningar att arbeta med hållbarhetsfrågor. För oss är det en självklarhet att vi ska ha en positiv påverkan inom de områden vi kan göra störst skillnad. Därför har vi satt ett ambitiöst mål att senast 2030 ha nettonollutsläpp av CO2e inom hela vår verksamhet. Gröna hem för stolta hyresgäster, helt enkelt!

 

Snabbfakta

Bildades

2016

Ägs av

10 bolag inom Länsförsäkringsgruppen

Bostäder i förvaltning

2 573 st

Bostäder i projekt och förvärv

1 010 st

Vi finns

över hela landet, med fokus på regionsstäder i tillväxt och i kransen till storstäderna

Vår affärsidé och vision

Vår affärsidé

Lansa har ett tydligt mål att vara marknadens mest gröna bostadsbolag och genom att förvärva, förvalta och utveckla moderna bostadsfastigheter bidra med samhällsengagemang i storstadsområden och regionstäder i tillväxt.

 

Vår vision

Det gröna bostadsbolaget som får människor att känna sig stolta.

Lansa växer

Projekt med nya perspektiv

Vi älskar att tänka nytt. Och att förädla det som redan finns. Att skapa projekt på nya platser – med nya perspektiv.

Sedan 2016 har vi expanderat i dynamiska storstadsområden och på växande regionorter.
Alltid med läge, kvalitet och hållbarhet i centrum.

Gröna hem – hållbara fastigheter

Lansas hållbarhetsarbete

Vi är en långsiktig fastighetsägare med ett viktigt ansvar, och stora möjligheter, att skapa hållbara fastigheter. Både för oss att äga och för våra hyresgäster att bo och leva i. Därför har vi som ambitiöst mål att senast 2030 ha nettonollutsläpp av CO2e inom hela vår verksamhet. Gröna hem, helt enkelt.

Nyckeltal

Lansa expanderar genom förvärv och genomförande av projekt.

Bostäder i förvaltning och projekt

3 583 st

Marknadsvärde

8 Mdkr

Miljöcertifierade fastigheter

87 %

Vi som arbetar på Lansa

Att vara stolta är viktigt för oss, och ska vara en ledstjärna i alla beslut vi fattar och allt vi gör.

Anders Woodall

Förvaltningschef

0724-54 73 31 anders.woodall@lansa.se

Marie Teike

Fastighetsutvecklings- chef

0738-03 36 98 marie.teike@lansa.se

Ulrika Von Wachenfeldt

Projektchef

0738-00 13 32 ulrika.vonwachenfeldt@lansa.se

Malin Andersson

Ekonomichef

0708-14 62 39 malin.andersson@lansa.se

Anna Granander

Marknads- och uthyrningsansvarig

0705-56 67 30 anna.granander@lansa.se

Jesper Ådin

Uthyrare

0730-96 12 19 jesper.adin@lansa.se

Linus Nordin

Verksamhetsutvecklare förvaltning

0705-50 69 12 linus.nordin@lansa.se

Veronika Ivarsson

Controller

0739-420946 veronika.ivarsson@lansa.se

Kontakta oss

Lansa Fastigheter

Kontaktuppgifter till oss som jobbar på Lansa samt till våra förvaltare som sköter förvaltning och uthyrning