Hem för stolta hyresgäster

Välkommen till Lansa Fastigheter

Gröna hem. Sköna lägen. På Lansa förvärvar, förvaltar och utvecklar vi moderna hyresfastigheter. Med hållbarhet i centrum ska vi vara marknadens mest gröna bostadsbolag. Vi finns över hela landet, i storstadsområden och regioner i tillväxt.

En erfaren nykomling

Lansa ägs av bolag inom Länsförsäkringssfären och har funnits på den svenska fastighetsmarknaden sedan hösten 2016.

 

Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter med löftet att skapa trygga hem för stolta hyresgäster. I alla våra etableringar ställs höga krav på läge, kvalitet och hållbarhet och investeringarna är långsiktiga.

 

Med hållbarhet i centrum ska vi vara marknadens mest gröna bostadsbolag. Då vi har en långsiktig syn på vårt fastighetsägande ger det oss väldigt bra förutsättningar att arbeta med hållbarhetsfrågor. För oss är det en självklarhet att vi ska ha en positiv påverkan inom de områden vi kan göra störst skillnad. Därför har vi satt ett ambitiöst mål att senast 2030 ha nettonollutsläpp av CO2e inom hela vår verksamhet. Gröna hem för stolta hyresgäster, helt enkelt!

 

Snabbfakta

Bildades

2016

Ägs av

10 bolag inom Länsförsäkringssfären

Bostäder i förvaltning

2 659 st

Bostäder i projekt och förvärv

1 252 st

Vi finns

över hela landet, med fokus på regionsstäder i tillväxt och i kransen till storstäderna

Vår affärsidé och vision

Vår affärsidé

Lansa har ett tydligt mål att vara marknadens mest gröna bostadsbolag och genom att förvärva, förvalta och utveckla moderna bostadsfastigheter bidra med samhällsengagemang i storstadsområden och regionstäder i tillväxt.

 

Vår vision

Det gröna bostadsbolaget som får människor att känna sig stolta.

Lansa växer

Projekt med nya perspektiv

Vi älskar att tänka nytt. Och att förädla det som redan finns. Att skapa projekt på nya platser – med nya perspektiv.

Sedan 2016 har vi expanderat i dynamiska storstadsområden och på växande regionorter.
Alltid med läge, kvalitet och hållbarhet i centrum.

Vår viktigaste fråga

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har bestämt oss. Vi vill vara långsiktiga på riktigt. Det betyder att vi tar ansvar för vår klimatpåverkan och jobbar för att minska den så mycket som möjligt, med målet att nå nettonoll senast år 2030. Det betyder också att människor ska trivas och känna sig trygga i våra bostadskvarter. Både idag och om 50 år. Vill du veta mer om hur det ska gå till? Här kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet.

Nyckeltal

Lansa expanderar genom förvärv och genomförande av projekt.

Bostäder i förvaltning och projekt

3 911 st

Marknadsvärde

8,9 Mdkr

Miljöcertifierade fastigheter

88 %

Vi som arbetar på Lansa

Att vara stolta är viktigt för oss, och ska vara en ledstjärna i alla beslut vi fattar och allt vi gör.

Anders Woodall

Förvaltningschef

0724-54 73 31 anders.woodall@lansa.se

Marie Teike

Fastighetsutvecklings- chef

0738-03 36 98 marie.teike@lansa.se

Ulrika Von Wachenfeldt

Projektchef

0738-00 13 32 ulrika.vonwachenfeldt@lansa.se

Malin Andersson

Ekonomichef (föräldrarledig)

Anna Granander

Marknads- och uthyrningschef

010-148 80 06 anna.granander@lansa.se

Linus Nordin

Verksamhetsutvecklare förvaltning

010-148 80 08 linus.nordin@lansa.se

Jesper Ådin

Förvaltningsassistent

010-148 80 07 jesper.adin@lansa.se

Jakob Lauste

Kundansvarig

010-148 80 11 jakob.lauste@lansa.se

Marie Nolborg

Kundansvarig

010-148 80 13 marie.nolborg@lansa.se

Ida Nylén

Kundansvarig

010-148 80 14 ida.nylen@lansa.se

Catarina Gammelgård

Förvaltare Norr

010-148 80 12 catarina.gammelgard@lansa.se

Christer Brattsell

Businesscontroller

0791-43 97 80 christer.brattsell@lansa.se

Madeleine Werner

Ekonomichef (vik)

0702-86 81 19 madeleine.werner@lansa.se

Kontakta oss

Lansa Fastigheter

Kontaktuppgifter till oss som jobbar på Lansa samt till våra förvaltare.