Bolagsstyrning

Starka ägare

Lansa Fastigheter ägs av tio bolag inom Länsförsäkringsgruppen

Lansas styrelse

Tomas Eriksson
Styrelseordförande
Även VD Länsförsäkringar Jämtland och styrelseordförande Humlegården Fastigheter

 

Anders Grånäs
Ledamot
Även VD Dalarnas Försäkringsbolag

 

Jakob Carlsson
Ledamot
Även VD Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag

 

Ann Christine Norrström
Ledamot
Även styrelseordförande Länsförsäkringar Bergslagen

 

Eric Grimlund
Ledamot
Även styrelseordförande Länsförsäkringar Skaraborg
samt styrelseledamot i Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag och Platzer Fastigheter AB

Ledning

Lansas ledningsgrupp är affärsdriven och fokuserad på förvärv, projektutveckling
samt förvaltning.

Claes Malmkvist

VD

Erik Johansson

CFO

Marie Teike

Fastighets-utvecklingschef

Anders Woodall

Förvaltningschef

Kontakta oss

Lansa Fastigheter

Kontaktuppgifter till alla medarbetarna på huvudkontoret samt till våra förvaltare som sköter förvaltning och uthyrning.