Bolagsstyrning

Starka ägare

Lansa Fastigheter ägs av tio bolag inom Länsförsäkringsgruppen

Lansas styrelse

Tomas Eriksson
Styrelseordförande
Även ledamot bolag inom Humlegården, ordförande Tombod AB

 

Anders Grånäs
Ledamot
Även vd Länsförsäkringar Dalarna, ordförande Humlegården, ledamot Länsförsäkringar Fondliv

 

Jakob Carlsson
Ledamot
Även vd Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag

 

Ann Christine Norrström
Ledamot
Även ordförande Länsförsäkringar Bergslagen, ledamot Länsförsäkringar Bank

 

Eric Grimlund
Ledamot
Även ledamot Platzer Fastigheter AB

Ledning

Lansas ledningsgrupp är affärsdriven och fokuserad på förvärv, projektutveckling
samt förvaltning.

Claes Malmkvist

VD

Erik Johansson

CFO

Marie Teike

Fastighets-utvecklingschef

Anders Woodall

Förvaltningschef

Kontakta oss

Lansa Fastigheter

Kontaktuppgifter till alla medarbetarna på huvudkontoret samt till våra förvaltare som sköter förvaltning och uthyrning.