Samarbetspartners och leverantörer

Lansa Fastigheters samarbetspartners och leverantörer ska verka för en långsiktig hållbarhet i sina val av metoder och material.

Miljöaspekten skall alltid vägas in i besluten kring lösningar och åtgärder. Största möjliga hänsyn skall tas till våra hyresgästers boendemiljö och att dessa ska känna en stolthet i hur vi arbetar i våra fastigheter.

Fakturor skall märkas med beställarens person eller vid projekt märkas med projektnummer. Här nedan hittar du de bolag som fakturan skall ställas till. Fakturan skickas till opalenskanning@pdf.scancloud.se, har ni inte möjlighet att skicka fakturan via e-post gäller nedanstående adresser:

Kungälv
Fastighet: Korpen 5
Gunnarsberg 1-4
Bolag: Fastighetsaktiebolaget Korpen 5
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

ÖREBRO
Fastighet: Purjolöken 2
Linfrögatan 2–8
Bolag: Örebro Purjo AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

Marsvinet 1
Fastighet: Skogstorpsvägen 3–7
Bolag: Marsvinet Projekt AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

Fastighet: Kumminen 1
Peppargatan 29–33
Bolag: Kumminen Örebro AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

Fastighet: Rottweilern
Ulrikelundsvägen 6-8-10-12-14
Bolag: Lansa Rottweilern 1 AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

KARLSTAD
Fastighet: Galeasen 6
Bergendorffsgatan
Bolag: Uddprojektet 3 AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

Fastighet: Fullriggaren 5
Bergendorffsgatan 8, Stapelgatan 5, 7, 9
Bolag: Uddprojektet 5 AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

Fastighet: Strålen 2 och 11
Vikengatan 10-14, 18
Bolag: Lansa Strålen AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

LINKÖPING
Fastighet: Ishalkan 18
Mantalsgatan 2–14
Bolag: Kv. Ishalkan hyresrätter AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

KNIVSTA
Fastighet: Knivsta Vrå 1:479
Dammgatan 36
Bolag: Knivsta Hyresrätter AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

UMEÅ
Fastighet: Sjörået 1
Sjöråvägen 26–30
Bolag: Sjörået Hyresrätter AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

Fastighet: Pysslingen 1
Näckens Väg 8, 10, 12, 14, 18
Bolag: Nydalabostäder AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg