Våra fastigheter

Marknad & Uthyrningsansvarig till Lansa Fastigheter, Göteborg

Är du redo för en spännande utmaning där du blir en nyckelperson i genomförandet av vår strategi?

Lansa fortsätter att satsa i framtidsstaden Västerås.

Denna gången med 162 lägenheter i den nya stadsdelen Östra Mälarstrand. Produktionsstart av projektet beräknas ske under tredje kvartalet 2022 och kommer, helt i enlighet med Lansas förvärvsstragei, att certifieras med Svanen.

Lansa Fastigheter och Wästbygg uppför unikt trähus i Lund

Lansa Fastigheter och Wästbygg Projektutveckling har tecknat avtal om att uppföra ett unikt bostadsprojekt på Brunnshög i Lund. Fastigheten, med 82 lägenheter och en lokal, kommer att uppföras helt i KL-trä och är projekterad för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Byggstart sker efter semestern.