Finansiell information

Lansa i siffror

Lansas i nyckeltal, årsredovisning och kvartalsrapporter

Nyckeltal

Lansa expanderar genom rena förvärv och genomförande av projekt.

Bostäder i förvaltning och projekt

3 697 st

Marknadsvärde

6,1 Mdkr

Miljöcertifierade fastigheter

87 %

Kvartalsrapporter

Q1 2023 (kommande)