Finansiell information

Lansa i siffror

Lansas i nyckeltal, årsredovisning och kvartalsrapporter

Nyckeltal

Lansa expanderar genom rena förvärv och genomförande av projekt.

Bostäder i förvaltning och projekt

3 911 st

Marknadsvärde

8,9 Mdkr

Miljöcertifierade fastigheter

88 %

Kvartalsrapporter