Finansiell information

Lansa i siffror

Lansas i nyckeltal och kvartalsrapporter

Nyckeltal

Lansa expanderar genom rena förvärv och genomförande av projekt.

Bostäder i förvaltning och projekt

3 699 st

Marknadsvärde

8,9 Mdkr

Miljöcertifierade fastigheter

87 %

Kvartalsrapporter

Q1 2023