Finansiell information

Lansa i siffror

Lansas i nyckeltal, årsredovisning och kvartalsrapporter

Nyckeltal

Lansa expanderar genom rena förvärv och genomförande av projekt.

Bostäder i förvaltning och projekt

3 583 st

Marknadsvärde

8 Mdkr

Miljöcertifierade fastigheter

93 %

Kvartalsrapporter