Huvudkontor

Göteborg

Kontakta oss

Postadress

Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

 

Fakturor

opalenskanning@pdf.scancloud.se

 

Besöksadress

Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg

 

Har du synpunkter

Är du boende hos oss och har synpunkt på våra entreprenörer, kontakta vår verksamhetsutvecklare Linus Nordin.

Våra medarbetare

Anders Woodall

Förvaltningschef

0724-54 73 31 anders.woodall@lansa.se

Marie Teike

Fastighetsutvecklings- chef

0738-03 36 98 marie.teike@lansa.se

Ulrika Von Wachenfeldt

Projektchef

0738-00 13 32 ulrika.vonwachenfeldt@lansa.se

Malin Andersson

Ekonomichef (föräldrarledig)

Anna Granander

Marknads- och uthyrningschef

010-148 80 06 anna.granander@lansa.se

Linus Nordin

Verksamhetsutvecklare förvaltning

010-148 80 08 linus.nordin@lansa.se

Jesper Ådin

Förvaltningsassistent

010-148 80 07 jesper.adin@lansa.se

Catarina Gammelgård

Förvaltare Norr

010-148 80 12 catarina.gammelgard@lansa.se

Jakob Lauste

Kundansvarig

010-148 80 11 jakob.lauste@lansa.se

Marie Nolborg

Kundansvarig

010-148 80 13 marie.nolborg@lansa.se

Ida Nylén

Kundansvarig

010-148 80 14 ida.nylen@lansa.se

Christer Brattsell

Businesscontroller

0791-43 97 80 christer.brattsell@lansa.se

Madeleine Werner

Ekonomichef (vik)

0702-86 81 19 madeleine.werner@lansa.se