Hållbarhet

Lansas arbete med hållbarhet

 

Lansa är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt syn på vårt fastighetsägande. Detta ger oss väldigt bra förutsättningar att arbeta med hållbarhetsfrågor. För oss är det en självklarhet att vi i vår verksamhet ska ha stort fokus på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet och ha en positiv påverkan inom alla områden som vi har rådighet över. Hållbarhetsfrågan aktualiseras och växer i vårt samhälle för varje dag och vi ser att vi har stora möjligheter att bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle, för stolta hyresgäster idag och imorgon.

 

Läs hela vår hållbarhetspolicy här.

Läs vår miljöpolicy här.