Våra fastigheter


Lansa Fastigheter bygger kvarteret Rottweilern i Örebro

63 nyproducerade hyresrätter för inflyttning i oktober 2019.

VD:n har ordet

Lansa har ett långsiktigt ägarperspektiv och vi erbjuder marknaden och privatpersoner trygga och bra bostäder med hög kvalitet.

Lansa ny aktör på bostadsmarknaden

Flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen har gått samman och startat Lansa Fastigheter AB.