Våra fastigheter


VD:n har ordet

Lansa har ett långsiktigt ägarperspektiv och vi erbjuder marknaden och privatpersoner trygga och bra bostäder med hög kvalitet.


Lansa ny aktör på bostadsmarknaden

Flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen har gått samman och startat Lansa Fastigheter AB.


Lansa Fastigheter förvärvar från Slättö

Lansa Fastigheter AB har gjort sitt första förvärv som omfattar sju nyproducerade bostadsfastigheter på sex tillväxtorter runt om i landet.