Grattis till ditt nya hem!

Florist, Uppsala

Här hittar du all information du behöver inför inflyttningen i ditt nya hem i Florist.

 

Inflyttning. Vi kommer att återkomma med ett datum då du kan hämta ut din nyckel. Ca en månad innan inflytt kommer vi att skicka ut en länk där du får boka inflyttningstid, för att säkerställa att det finns plats för flyttbilar och att alla får tillgång till hiss vid inflytten.

 

El och varm- och kallvatten kommer att mätas individuellt och du som hyresgäst kommer att betala för din faktiska förbrukning. Kostnaden för förbrukningen läggs på din hyresavi och faktureras kvartalsvis i efterskott. Du behöver alltså inte teckna ett eget elabonnemang. Här kan du läsa mer om IMD, individuell mätning och debitering.

 

TV, bredband och telefoni. För oss på Lansa är det viktigt med valfrihet. Därför är ditt hus anslutet till ett öppet stadsnät. Det betyder att du själv kan välja mellan ett antal leverantörer av tv, bredband och telefoni, och bara betala för det du själv använder. Önskar du beställa något kontaktar du iTux på itux.se eller telefon 0771-40 70 77 ca två veckor innan inflyttning.

 

Hyresavin kommer att skickas till dig via e-post till den adress du gett oss. Du kan även skriva upp dig för e-faktura (faktura (logga in på din internetbank och uppge Opalen Fastighetsförvaltning när du söker på företag att ansluta till e-fakturering) ) eller autogiro. Hyran betalas alltid i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.