Frågor och svar om ditt boende

Ditt boende hos Lansa

Här hittar du all information som rör ditt boende hos oss på Lansa.

Andrahandsuthyrning

Du får hyra ut din bostad i andra hand om du har en giltig anledning till det, t.ex. vid samboprövning eller studier på annan ort. Lämna in ansökan minst en månad före den planerade uthyrningen. Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten även när du hyr ut i andra hand. Otillåten andrahandsuthyrning kan medföra att du mister din hyresrätt. Ring och kolla med oss om du är osäker! Fyll i blanketten nedan och skicka in till oss (under Kontakt – Övriga frågor hittar du uppgifter till din förvaltare).

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

Avflyttning

Senast kl. 12.00 den första vardagen i månaden du ska flytta ska lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen. Om utflyttningsdagen infaller en lördag, söndag eller allmän helgdag, sker utflyttningen näst­följande vardag. Om du inte lämnar lägenheten i tid är du skyldig att ersätta den skada som detta kan orsaka. Samtliga nycklar som hör till din lägenhet ska återlämnas senast kl. 12.00 på.

 

När du flyttar ut ska du göra en avflyttningsstädning. Att göra en avflyttningsstädning innebär en totalren­göring av din lägenhet och tillhörande utrymmen. Glöm inte eventuell balkong (eller på loftgången utanför din dörr) och förrådsutrymmen. Om städningen är dåligt utförd kommer en städfirma att anlitas som kommer att bekosta dig som flyttar ut.

 

Vid avflyttning måste alla nycklar lämnas tillbaka, även eventuella extrabeställda nycklar. Om någon av dina nycklar saknas måste hela låset bytas och du som avflyttande får då stå för hela kostnaden. Kasta därför aldrig en avbruten nyckel.

Betala hyran

Det är viktigt att hyran betalas i tid. Du betalar för kommande månad senast den sista vardagen i varje månad. Om du inte betalar hyran i tid kan du förlora ditt hyreskontrakt. Hör alltid av dig till oss så fort som möjligt om det av någon anledning skulle bli problem med betalningen.

För att vara säker att hyran betalas i tid kan du använda dig autogiro eller få din hyresavi via din internetbank som e-faktura. Gör du inget av dessa val får du din hyresavi varje kvartal på den e-postadress du uppgav till oss i samband med att du tecknade ditt hyresavtal.

 

E-faktura

Ett enkelt sätt att betala din hyra är via e-faktura. För att aktivera tjänsten, logga in på din internetbank. Vår samarbetspartner Opalen sköter vår fakturering och därför ska du uppge Opalen Fastighetsförvaltning när du söker på företag att ansluta till e-fakturering.

 

Autogiro

Autogiro är en kostnadsfri service som innebär att din hyra överförs automatiskt från ditt konto det sista datumet varje månad. Med autogiro kan du vara säker på att hyran alltid betalas i tid. Det du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot ett par dagar innan förfallodagen.

Blankett för ansökan av autogiro.

 

 

Grillning

Det finns det en del saker du måste tänka på för allas trevnad och säkerhet. Använd gärna de upprättade grillplatserna som finns i många av våra områden. Saknas en sådan och du har en egen grill – välj en öppen plats på gården där du inte stör dina grannar. Tänk dock på att plocka undan din grill när den svalnat och förvara den i din lägenhet eller förråd. Av hänsyn till dina grannar får du bara använda elgrill på balkong och uteplats.

Inflyttning och nyckelkvittering

Från och med kl. 12.00 den första vardagen i månaden har du tillgång till din nya lägenhet. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag får du flytta in först nästkommande vardag. Kontakta din lokala förvaltare för att kvittera ut din nyckel. Har du inte möjlighet att kvittera ut din nyckel själv och vill lämna en fullmakt till en annan person fyller du i denna blanketten.

Rökning är förbjudet

De flesta av Lansas fastigheter är rökfria. Rökförbudet gäller även på balkonger, loftgångar och uteplatser och i alla allmänna utrymmen såsom hissar, trapphus, gård och vid entréer.

Temperaturen i lägenheten

Vi arbetar efter Boverkets regler och föreskrifter angående Termisk komfort med minst 18 grader i bostäder inom vistelsezonen i bostaden. Golvet i vistelsezonen skall vara minst 16 grader. Under sommarperioden rekommenderas max 26 grader inomhus, dock är det godkänt med högre temperaturer under en kortare tid.

 

Många tror att värmen sätts på vid ett visst datum, men så är det inte. Idag sätts värmen på automatiskt så fort det blir kallt ute. Ju kallare det blir, desto varmare vatten skickas ut till elementen. Vid snabba väderomslag, till exempel vid höst och vinter, hinner inte alltid fastighetens värmesystem med att ställa om till att producera mer värme och det kan därför upplevas som kallare i din bostad. Lösningen är att ta på en extra tröja och ett par varma tofflor den tid det tar för systemet att justera sig. Det blir snart rätt temperatur i din lägenhet igen.

Utflyttning

Senast kl. 12.00 den första vardagen i månaden du ska flytta ska lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen. Om utflyttningsdagen infaller en lördag, söndag eller allmän helgdag, sker utflyttningen näst­följande vardag. Om du inte lämnar lägenheten i tid är du skyldig att ersätta den skada som detta kan orsaka. Samtliga nycklar som hör till din lägenhet ska återlämnas senast kl. 12.00 på utflyttningsdagen.

 

Vid avflyttning måste alla nycklar lämnas tillbaka, även eventuella extrabeställda nycklar. Om någon av dina nycklar saknas måste hela låset bytas och du som avflyttande får då stå för hela kostnaden. Kasta därför aldrig en avbruten nyckel.

Uppsägning

Vid avflyttning ska du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt. Det gör du enklast här på vår hemsida, under ditt lokala kontor hittar du ett formulär för uppsägning. Gör det i god tid, eftersom du är betalnings­ansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. I normalfallet är uppsägningstiden 3 månader från nästkommande månadsskifte efter uppsägningsdag.

Balkong och loftgång

Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Se till att krukor och blom­lådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under dig. Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor och sängkläder från balkongen eller loftgången. Balkong eller loftgång får inte användas som förvaringsupplag.

Brandvarnare

Det är viktigt att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar, gärna en gång i månaden eller efter att du varit borta en längre tid. Det gör du genom att trycka in testknappen. Byt batteri när brandvarnaren varnar för dåligt batteri eller om den inte fungerar.

 

I våra fastigheter på Mariehemsvägen i Umeå har vi installerat smarta uppkopplade brandvarnare. De uppkopplade brandvarnarna tjuter högt när de upptäcker rök eller snabb värmestegring. Om det fortfarande finns rök kvar efter 30 sekunder skickas en pushnotis till de som har laddat ner appen och är med i gruppen, tillsammans med information om var brandvarnaren löst ut. För att gå med i gruppen laddar man ner appen Safeland och skriver in sin adress.

Grannar och störningar

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar och tar hänsyn till dina grannar så de inte störs. Det handlar till exempel om att undvika oljud vid olämpliga tidpunkter, inte röka på balkongen och plocka upp efter hunden. Vissa ljud måste man dock helt enkelt acceptera. Barn som leker eller gråter, tv som står på och renoveringar under dagtid som exempel. Vad som däremot inte är acceptabelt är hög musik på olämpliga tider, bråk och skrik i lägenheten, återkommande störande fester eller borrande, sågande och spikande på olämpliga tider.

 

Att visa omtanke för sina grannar är extra viktigt mellan klockan 22.00 och 7.00, och på helger fram till kl 10.00. Om du upplever problem hjälper det oftast att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Grannen kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Fortsätter problemet kan du alltid kontakta oss.

Hemförsäkring

När du bor hos Lansa måste du ha tecknat en hemförsäkring. Den skyddar dig ekonomiskt om något skulle hända med din bostad eller dina saker. Om du till exempel skulle få en vattenskada kan du via hemförsäkringen få ersättning för saker som blivit förstörda. Hemförsäkringen kan också vara en trygghet om du själv skulle orsaka en allvarlig skada. I de flesta hemförsäkringar ingår även stöldskydd och rättsskydd.

IMD- Individuell mätning och debitering

Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att varje enskild lägenhets förbrukning av energi mäts och att den boende debiteras för faktisk förbrukning.

 

IMD el

Som hyresgäst behöver du inte teckna något eget el-abonnemang utan det finns en elmätare i varje lägenhet som läser av din förbrukning. Fördelen med detta är att vi förhandlar fram ett avtal för alla hyresgäster i stället för att alla ska ha varsitt. Det gör att du som hyresgäst får ett bättre avtal (ofta lägre pris och jämnare justeringar), du slipper olika extrakostnader och betalar endast kWh-priset. Priset styrs utefter den allmänna utvecklingen och vi justerar priserna – både upp och ner – 1 till 4 gånger om året. Kostnaden för förbrukad el kommer på din hyresavi och faktureras i efterhand med tre månaders fördröjning. Det betyder att på avin för december betalar du för augusti månads förbrukning.

 

IMD vatten

Om du bor i ett hyreshus där vi mäter förbrukningen per lägenhet har du själv möjlighet att påverka månadskostnaden beroende på hur mycket vatten du förbrukar, och du slipper betala för en schablonavgift inbakad i hyran. Vattnet debiteras per kubik och normalvärdet, det vill säga den mängd varmvatten som en genomsnittlig lägenhet antas förbruka per år, baseras på antalet rum i lägenheten. För en etta antas förbrukningen motsvara 20 m3/år, en tvåa har 30 m3/år, en trea har 40 m3/år och så vidare. Priset styrs utefter den allmänna utvecklingen och vi justerar priserna – både upp och ner – 1-4 gånger om året. Kostnaden för förbrukat vatten kommer på din hyresavi och faktureras i efterhand med tre månaders fördröjning. Det betyder att på avin för december betalar du för augusti månads förbrukning. Det vanligaste är att man mäter förbrukningen av varmvatten, men det förekommer även att vi mäter både varmt och kallt vatten.

 

Tips på hur du minskar din vattenförbrukning

  • Stäng vattenkranen när du borstar tänder eller tvålar in dig
  • Fyll upp tvätt- och diskmaskin innan du startar den
  • Använd diskpropp när du diskar (diska inte under rinnande vatten)

Betala hyran

Det är viktigt att hyran betalas i tid. Du betalar för kommande månad senast den sista vardagen i varje månad. Om du inte betalar hyran i tid kan du förlora ditt hyreskontrakt. Hör alltid av dig till oss så fort som möjligt om det av någon anledning skulle bli problem med betalningen.

För att vara säker att hyran betalas i tid kan du använda dig autogiro eller få din hyresavi via din internetbank som e-faktura. Gör du inget av dessa val får du din hyresavi varje kvartal på den e-postadress du uppgav till oss i samband med att du tecknade ditt hyresavtal.

 

E-faktura

Ett enkelt sätt att betala din hyra är via e-faktura. För att aktivera tjänsten, logga in på din internetbank. Vår samarbetspartner Opalen sköter vår fakturering och därför ska du uppge Opalen Fastighetsförvaltning när du söker på företag att ansluta till e-fakturering.

 

Autogiro

Autogiro är en kostnadsfri service som innebär att din hyra överförs automatiskt från ditt konto det sista datumet varje månad. Med autogiro kan du vara säker på att hyran alltid betalas i tid. Det du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot ett par dagar innan förfallodagen.

Blankett för ansökan av autogiro.

 

 

Lägenhetsbyte

För att få göra ett bostadsbyte måste du ha särskilda skäl för det. Exempel på särskilda skäl kan vara förändringar i familjen som gör att ni behöver större eller mindre hem, väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden eller studier/arbete på annan ort.

2019 skärptes lagstiftningen gällande bostadsbyten. För att förhindra otillåtna bostadsbyten och motverka handeln med hyreskontrakt införs en ettårig karenstid. Det innebär att ni båda måste ha bott i era respektive lägenheter i minst ett år för att vi ska behandla er ansökan. Vill du göra ett lägenhetsbyte fyller du i blanketten nedan och skickar in till oss (under Kontakt – Övriga frågor hittar du uppgifter till din förvaltare).

Blankett för ansökan om lägenhetsbyte

Bilaga till ansökan om lägenhetsbyte

Ta hand om din lägenhet

Städråd

Golv: De flesta golvytor inklusive parkett rengör du lättast genom våttorkning. Använd sparsamt med vatten och rengöringsmedel och torka genast av, lämna aldrig våta fläckar. Ett mer miljövänligt alternativ till rengöringsmedel är att hälla 1-2 dl ättika i vattnet istället.

Kakel/Klinker: Blanda ättika och ljummet vatten i en sprayflaska, spruta över hela väggen och torka av efter några minuter med en fuktig trasa. För att rengöra fogarna blandar du bikarbonat och vatten till en pasta. Lägg pastan på kakelfogarna och låt verka i 15 minuter. Därefter skrubbar du med en tandborste.

Väggar: Damma av dina väggar regelbundet. Du kan använda elektrostatiska dammservetter eller en mjuk borste för att ta bort damm, spindelnät och löst smuts. Därefter kan man torka av väggarna med en fuktig trasa. Fingeravtryck tar du bort genom att sudda försiktigt med ett vitt radergummi. Fläckar efter mat kan tas bort med outspätt rengöringsmedel utan slipmedel.

Filter i köksfläkt: Det är viktigt att regelbundet rengöra filtret som sitter i köksfläkten för att ventilationen i köket ska fungera bra. Lägg filtret i blöt med lite diskmedel, eller kör det i diskmaskinen.

 

Vårda lägenheten

Du har ansvar för att vårda din lägenhet. Därför behöver du regelbundet:

  • Rensa bort hår och skräp i alla avlopp i kök och badrum.
  • Rengöra filtret i köksfläkten.
  • Frosta av kylskåp och frys.
  • Städa bakom spis och kylskåp.
  • Rengöra ventiler i lägenheten.

Legionella

I Lansas fastigheter används inte installationer som ökar risk för legionella. Det utförs även regelbundna kontroller av varm- och kallvattentemperaturer i ledningarna.