Huvudkontor

Göteborg

Kontakta oss

Postadress

Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

 

Fakturor

opalenskanning@pdf.scancloud.se

 

Besöksadress

Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg

 

Telefon

010-148 80 00

 

Har du synpunkter

Är du boende hos oss och har synpunkt på våra entreprenörer, kontakta vår verksamhetsutvecklare Linus Nordin.

Våra medarbetare

Anders Woodall

Förvaltningschef

0724-54 73 31 anders.woodall@lansa.se

Marie Teike

Fastighetsutvecklings- chef

0738-03 36 98 marie.teike@lansa.se

Ulrika Von Wachenfeldt

Projektchef

0738-00 13 32 ulrika.vonwachenfeldt@lansa.se

Malin Andersson

Ekonomichef (föräldrarledig)

Anna Granander

Marknads- och uthyrningschef

010-148 80 06 anna.granander@lansa.se

Linus Nordin

Verksamhetsutvecklare förvaltning

010-148 80 08 linus.nordin@lansa.se

Jesper Ådin

Förvaltningsassistent

010-148 80 07 jesper.adin@lansa.se

Catarina Gammelgård

Förvaltare Norr

010-148 80 12 catarina.gammelgard@lansa.se

Jakob Lauste

Kundansvarig

010-148 80 11 jakob.lauste@lansa.se

Marie Nolborg

Kundansvarig

010-148 80 13 marie.nolborg@lansa.se

Ida Nylén

Kundansvarig

010-148 80 14 ida.nylen@lansa.se

Christer Brattsell

Businesscontroller

0791-43 97 80 christer.brattsell@lansa.se

Madeleine Werner

Ekonomichef (vik)

0702-86 81 19 madeleine.werner@lansa.se