Lansa Fastigheter AB

Inledning
Lansa Fastigheter AB (här nedan kallad Lansa) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor.

Den här personuppgiftspolicyn (här nedan kallad policyn) är till för dig så att du ska känna dig trygg med hur vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Viktigt att du är medveten om att genom att använda de digitala kanalerna, någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (här nedan Tjänsterna) samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna.

Om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av våra tjänster eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss via vår hemsida.

Personuppgifter, behandling och användande
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är aktiv. I tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, personnummer, inkomster, skulder samt kreditvärdighet (sammantaget här Personuppgifter).

Ändamål och syfte med behandlingen av Personuppgifter är att 1. tillhandahålla Tjänster till dig, 2. Utvärdera och utveckla de digitala kanalerna och däri ingående tjänsterna 3. Genom direktreklam kunna skicka information till dig avseende Tjänsterna samt 4. Föra statistik över våra kunder.

För att optimera användningen av de digitala kanalerna och Tjänsterna kan vi även samla in uppgifter om dig för att kunna anpassa kommunikationen till intressen eller liknande.

Vi kommer inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna Personuppgiftspolicy utan ditt tillstånd.

Information från annan/till annan
I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade Personuppgifter med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och Tjänsterna.

Vi kommer inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller oss med någon tredje part utöver vad som anges i denna Peronuppgiftspolicy. En individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (nedan Koncernbolag) anses inte vara tredje part. Relevant Koncernbolag som får del av personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part (exkluderande Koncernbolag) för kommersiellt bruk.

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänster. Dessa leverantörer kan samla in, hantera och behandla Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsterna. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörer ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster.

Vi kommer även att kräva av dessa leverantörer att de 1. Skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och 2. Inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

Överföring till tredje land
Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land utanför EU/EES.

Samtycke
När du godkänner denna Personuppgiftspolicy godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik.

Om du registrerar någon annan person än dig själv ansvarar du för att den aktuella personen samtycker till användning och behandling av dennes Personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy.

Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna.

Du kan fritt återkalla ditt lämnande av Personuppgifter när du så önskar.

Ändringar
Skulle vi behöva ändra i Personuppgiftspolicyn kommer vi att avisera det vid inloggning till Tjänsterna och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkoren som du godkänner.

Ta bort uppgifter
Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på så sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Begäran av information
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se vår hemsida och kontakt).

Länkar
I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra Koncernbolag eller av bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förströelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor kring vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta Erik Johansson. erik.johansson@lansa.se

Personuppgiftspolicy antagen 2017-12-04

Den här personuppgiftspolicyn (här nedan kallad policyn) är till för dig så att du ska känna dig trygg med hur vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Viktigt att du är medveten om att genom att använda de digitala kanalerna, någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (här nedan Tjänsterna) samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna.

Om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av våra tjänster eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss via vår hemsida.

Personuppgifter, behandling och användande
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är aktiv. I tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, personnummer, inkomster, skulder samt kreditvärdighet (sammantaget här Personuppgifter).

Ändamål och syfte med behandlingen av Personuppgifter är att 1. tillhandahålla Tjänster till dig, 2. Utvärdera och utveckla de digitala kanalerna och däri ingående tjänsterna 3. Genom direktreklam kunna skicka information till dig avseende Tjänsterna samt 4. Föra statistik över våra kunder.

För att optimera användningen av de digitala kanalerna och Tjänsterna kan vi även samla in uppgifter om dig för att kunna anpassa kommunikationen till intressen eller liknande.

Vi kommer inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna Personuppgiftspolicy utan ditt tillstånd.

Information från annan/till annan
I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade Personuppgifter med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och Tjänsterna.

Vi kommer inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller oss med någon tredje part utöver vad som anges i denna Peronuppgiftspolicy. En individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (nedan Koncernbolag) anses inte vara tredje part. Relevant Koncernbolag som får del av personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part (exkluderande Koncernbolag) för kommersiellt bruk.

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänster. Dessa leverantörer kan samla in, hantera och behandla Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsterna. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörer ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster.

Vi kommer även att kräva av dessa leverantörer att de 1. Skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och 2. Inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

Överföring till tredje land
Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land utanför EU/EES.

Samtycke
När du godkänner denna Personuppgiftspolicy godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik.

Om du registrerar någon annan person än dig själv ansvarar du för att den aktuella personen samtycker till användning och behandling av dennes Personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy.

Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna.

Du kan fritt återkalla ditt lämnande av Personuppgifter när du så önskar.

Ändringar
Skulle vi behöva ändra i Personuppgiftspolicyn kommer vi att avisera det vid inloggning till Tjänsterna och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkoren som du godkänner.

Ta bort uppgifter
Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på så sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Begäran av information
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se vår hemsida och kontakt).

Länkar
I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra Koncernbolag eller av bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förströelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor kring vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta Erik Johansson. erik.johansson@lansa.se