Unikt trähus i Lund certifieras med Miljöbyggnad Guld

Lagerkransen i Lund byggs med en stomme helt i korslimmat trä och utrustas med den senaste tekniken, med syfte att förenkla för de boende att själva minska sin förbrukning av el och vatten. Hållbarhetsambitionerna har varit höga igenom hela projektet och nu står det klart att Lagerkransen får högsta möjliga hållbarhetsbetyg i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Inom Miljöbyggnad är det 15 indikatorer som mäts fördelade på de tre områdena energi, innemiljö och material. Bronsnivån är avsedd att motsvara dagens lagkrav och praxis och för att nå nivå Guld ställs det ännu högre krav på bland annat hållbara materialval, energieffektivitet och att innemiljön är mycket bra. Att bygga med en stomme i trä ger fler hållbara fördelar då trä är ett helt förnybart och klimatneutralt material och bidrar därmed till lägre koldioxidutsläpp än andra byggmaterial i tillverkningsprocessen.

I projektet har man även arbetat med att ge hyresgästerna bästa möjliga förutsättningar till att leva hållbart. På den gemensamma gården finns det lådcykelpool, cykelreparationsplats, elbilspool och odlingsmöjligheter. Lägenheterna utrustas med ett smart hem-system som ger hyresgästen möjlighet att följa sin vattenförbrukning, styra belysningen och sätta på automatisk vattenavstängning när man lämnar lägenheten.

– Såvitt vi vet är detta Sveriges första bostadshus med träkonstruktion som uppnår Miljöbyggnad Guld, vilket vi är jättestolta över och går helt i vår vision om att bli Sveriges grönaste bostadsbolag, säger Lansas projektchef Ulrika von Wachenfeldt.

En byggnad certifieras preliminärt och ska därefter verifieras inom tre år från det att byggnaden tas i drift för att erhålla sin slutliga certifiering. Miljöbyggnad förvaltas av Sweden Green Building Council som sköter certifiering och driver utveckling av systemet. Projektet är utvecklat i ett samarbete med Wästbygg och Södra och kommer att stå klart till våren 2022.