Lansa växer och utvecklar nu organisationen med ett helt nytt team

Lansa växer och rekryterar nu tre tjänster till ett helt nytt team med ansvar för uthyrning, kundtjänst och ärendehantering.

Lansa Fastigheter utvecklar, förvärvar och förvaltar moderna bostadsfastigheter i storstadsområden och regioner i tillväxt. Bolaget är i en långsiktig tillväxtfas och har som mål att säkra en total fastighetsportfölj om 15 miljarder kronor.

För att nå dessa tillväxtmål och samtidigt hålla en fortsatt hög kvalitet i kundbemötandet kommer Lansa att utveckla organisationen med ett helt nytt team. Det nya teamet kommer att ansvara för uthyrning, kundtjänst och ärendehantering, tjänster som Lansa hittills köpt från externa partners. Anna Granander, marknads- och uthyrningschef på Lansa, kommer att ansvara för det nya teamet, som kommer att bestå av tre medarbetare. Rekrytering av tjänsterna pågår just nu.

– Det känns oerhört spännande att få bygga upp ett helt nytt team. Det ger oss fantastiska möjligheter att lägga fokus på bästa möjliga kundbemötande och bygga en effektiv ärendehanteringsprocess, säger Anna Granander.

Lansa finns nu på 15 orter runt om i landet med totalt närmare 3800 hyreslägenheter i förvaltning och projekt till ett värde av ca 8,8 Mdkr. Lansa ägs av bolag inom Länsförsäkringsgruppen och har en stark finansiell bas och god kapitaltillgång.