Lansa växer och söker nu en Verksamhetsutvecklare för förvaltningen

Lansa Fastigheter utvecklar, förvärvar och förvaltar moderna bostadsfastigheter i storstadsområden och regioner i tillväxt. Lansa ägs av bolag inom Länsförsäkringsgruppen och har en stark finansiell bas och god kapitaltillgång. Bolaget är i en långsiktig tillväxtfas och bygger företaget genom förvärv av fastigheter, projekt och mark för projektutveckling. Expansion av portföljen ligger högt på agendan och närmaste kortsiktiga mål är att säkra en total fastighetsportfölj om 15 miljarder kronor.

I alla etableringar ställs höga krav på läge, kvalité, hållbarhet och trygghet med fokus på långsiktiga investeringar. Lansa är mitt i en marknad som utvecklas snabbt och bolaget deltar och följer förändringarna för att ligga i framkant när det gäller service till hyresgäster, teknik och hållbarhet.

Nu finns det möjlighet att ansluta till ett framåtlutat bolag med ett starkt varumärke, ägarstruktur och med ett stort hållbarhetsfokus. Vi söker en verksamhetsutvecklare för förvaltning som vill vara med och utveckla marknadens mest gröna bolag med stora expansionsplaner och tillsammans skapa fler ”Trygga hem för stolta hyresgäster”.

I rollen som verksamhetsutvecklare för förvaltning kommer du att ansvara för kvalitetsuppföljning i förvaltningen och med de avtal som följer. Med stora mandat kommer du att driva förvaltningsprocesser utifrån affärsplan och verksamhetsmål och ansvara för egen budget. I rollen ingår även att bland annat jobba med energiuppföljningar, myndighetskrav och miljöcertifieringar. I stor utsträckning kommer du att verka ute på fältet och även ansvara för operativa frågor samt vara beställare och kravställare mot entreprenörer och samarbetspartners. Du kommer att ha en viktig roll i projektgrupper för nyproduktionsprojekt och förvaltningsprojekt där du bidrar med din kunskap och analys ur ett förvaltarperspektiv.

Läs mer om tjänsten här.