Lansa växer och behöver förstärka organisationen med en controller

Lansa ägs av bolag inom Länsförsäkringsgruppen och har en stark finansiell bas och god tillgång till kapital. Fastighetsportföljen uppgår idag till ett fastighetsvärde om 3,3 miljarder samt en projektportfölj med ett värde om 3 miljarder. Bolaget är i en kraftig expansionsfas och skall nå minst 10 miljarder 2024. Tillväxten sker genom förvärv av förvaltningsfastigheter såväl som egen nyproduktion av bostäder.

För närvarande har bolaget sex anställda och behöver nu stärka organisationen med en controller för att möta upp framtida utmaningar. I rollen som controller kommer man ansvara för bland annat uppföljning av projektbudget och prognos, utveckling av verksamhets- och affärsprocesser och delta i due diligence processer.