Lansa tecknar ramavtal om leverans av elbilspool till kommande projekt

Lansa Fastigheter har tecknat ramavtal med OurGreenCar om att företaget ska leverera elbil- och elcykelpool till Lansas fastigheter och projekt.

Lansa har i nuläget ca 2000 bostäder i pågående projekt och förvärv. Ramavtalet innebär att OurGreenCar blir samarbetspartner i kommande projekt och de fastigheter där Lansa etablerar bilpool.

– För oss är det viktigt att ge våra hyresgäster möjligheten att leva både hållbart och bekvämt utan att äga en egen bil, säger Ulrika von Wachenfeldt, projektchef på Lansa.

De första projekten som OurGreenCar kommer att leverera elbilspool till är Pilen i Västerås och Lagerkransen i Lund, båda med inflyttning i mars-april 2022. I den sistnämnda kommer det finnas både en elbilspool och även en elcykelpool med både vanliga cyklar och lådcyklar.

– Att Lansa, som ett av Sveriges mest hållbara fastighetsbolag, har valt att ingå ramavtal med oss styrker återigen att fokus på slutanvändaren och hållbar mobilitet är vägen att gå för att möta framtidens hållbara städer. Det är med stor glädje vi framgent servar de boende hos Lansa med Sveriges grönaste fordonspool, säger Denis Hodzic, vice försäljningschef på OurGreenCar.

OurGreenCar tillhandahåller en fordonspool med 100 % eldrivna fordon märkta enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.