Lansa stärker organisationen ytterligare och söker en uthyrare med förvaltningsinriktning

Lansa Fastigheter utvecklar, förvärvar och förvaltar moderna bostadsfastigheter och bidrar med samhällsengagemang i storstadsområden och regioner i tillväxt. Lansas vision är att vara det hållbara fastighetsbolaget som får människor att känna sig stolta.

I alla etableringar ställs höga krav på läge, kvalité, hållbarhet och trygghet med fokus på långsiktiga investeringar. Lansa är mitt i en marknad som utvecklas snabbt och bolaget deltar och följer förändringarna för att ligga i framkant när det gäller service till hyresgäster, teknik och affärsmöjligheter för expansion.

För att sätta ökat fokus på kunden och levererad kvalité i förvaltningen behöver Lansa nu förstärka organisationen med en uthyrare med förvaltningsinriktning.

I rollen ingår bland annat att ansvara för uthyrningsprocessen i angivet geografiskt område och att leda den externa förvaltningsorganisationen så att de levererar i skötseln avseende skick, standard, kommunikation och uppföljning mot hyresgäster.