Lansa söker en affärsutvecklingschef som vill vara med och påverka i ett växande fastighetsbolag med höga ambitioner

Lansa Fastigheter ägs av bolag inom Länsförsäkringsgruppen och har en stark finansiell bas och god kapitaltillgång. Bolaget är i en långsiktig tillväxtfas och bygger företaget genom förvärv av fastigheter, projekt och mark för projektutveckling. Expansion av portföljen ligger högt på agendan och närmaste kortsiktiga mål är att säkra en total fastighetsportfölj om 10 miljarder kronor. 

För fortsatt fokus på affärerna söker Lansa nu en affärsutvecklingschef som blir ansvarig för expansion av fastighetsportföljen; genom förvärv av mark, pågående projekt och förvaltningsfastigheter. Tjänsten får en  aktiv roll i ledningsgruppen och rapporterar till VD.