Lansa rekryterar fastighetsutvecklingschef från Platzer

Lansa har vuxit snabbt sedan starten 2016 och har gått till en säkerställd bostadsportfölj om 8,5 mdkr. Förvärv, förvaltning och utveckling av moderna bostadsfastigheter i kransen av storstäderna och regionstäder i tillväxt har varit framgångsrikt. Målet är att växa vidare och att nå 15 mdkr i fastighetsvärde vid utgången av 2026 genom förvärv och projekt. Därför har bolaget nu rekryterat Marie Teike i den nya rollen som fastighetsutvecklingschef.

Marie Teike har lång bakgrund inom bygg- och fastighetsbranschen, bland annat med tjänster som projektchef och fastighetschef. Närmast kommer Marie från Platzer Fastigheter där hon haft rollen som chef för projektutveckling samt senast som affärsutvecklare.

– Vi fortsätter med hållbara investeringar i trygga hyresbostäder. Vår finansiella stabilitet och långsiktighet öppnar många möjligheter för oss även i en marknad som för många är osäker. Här kommer Marie, med sin breda erfarenhet av projekt, affärer och ledarskap, att tillföra Lansa och vår expansion stora värden säger Claes Malmkvist, VD på Lansa.

Som fastighetsutvecklingschef ansvarar Marie för förvärvsprocesser och genomförande av investeringar omfattande utvecklingsbara fastigheter, projekt och mark.

– Jag är glad att jag får möjligheten och förtroendet att vara en del av den framtida tillväxtresan här på Lansa. Bolaget har en spännande fastighets- och projektportfölj med hållbara fastigheter i attraktiva lägen och väldigt goda förutsättningar för att ta nästa steg i expansionen, säger Marie.

Marie Teike tillträdde sin tjänst 1 februari.