Lansa investerar i brandskyddssystem i trivselboende

Lansa Fastigheter har infört ett brandskyddssystem med uppkopplade brandvarnare i fastigheter för 55+ i Umeå.

Statistik visar att personer med nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga löper många gånger högre risk att omkomma i bränder. Denna grupp orsakar inte fler bränder, men har svårt att uppfatta en begynnande brand och har svårighet att agera när den sker.

Systemet är uppkopplat och brandvarnarna testar sig själva automatiskt, vilket säkerställer att samtliga brandvarnare alltid fungerar. Om en brandvarnare upptäcker rök eller värmestegring får frivilliga grannar och fastighetsskötarna larm med platsangivelse i sin mobiltelefon. Det innebär att en brand kan upptäckas i mycket tidigt skede, även när boende inte är hemma.

Investeringen går helt i linje med företagets övergripande strategi om att erbjuda trygga boenden för stolta hyresgäster.

– Det känns otroligt bra att kunna göra vårt trivselboende ännu tryggare. Detta är en långsiktig och lönsam investering i såväl våra fastigheter som i människoliv, säger Anders Woodall, förvaltningschef på Lansa.

Intresset för att ta emot larm och hjälpa varandra är stort hos Lansas hyresgäster. Redan första dagen hade fler än 50 boende laddat ner appen och registrerat sig som larmmottagare.

– Lansas boende kan nu vara trygga med att alla brandvarnare alltid fungerar, och att flera personer informeras och kan agera om en brandvarnare någonstans i huset aktiveras, säger Henrik Lundin, VD för United Eyes AB, bolaget bakom systemet.