Lansa har tecknat avtal med ICA Fastigheter om 258 hyreslägenheter i Lund

I Brunnshög i Lund utvecklas ett helt nytt kvarter om cirka 22 000 kvadratmeter som ska innehålla 258 hyreslägenheter och en kommersiell del. Lansa Fastigheter har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med ICA Fastigheter om att förvärva bostadsfastigheten.

– Projektet stämmer bra överens med vår strategi att bygga fastigheter med stort miljöfokus i regioner med stark tillväxt, säger Lansa Fastigheters VD Claes Malmkvist.

Fastigheten kommer vid byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal om ett tillträde av bostadsfastigheten vid färdigställandet.

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.

Färdigställandet av bostäderna, ICA-butik och övriga kommersiella ytor beräknas till 2025.