Lansa Fastigheter ska fördubbla sitt bestånd

Lansa Fastigheter, det gröna bostadsbolaget, har vuxit stadigt sedan starten 2016. Nu ska fastighetsportföljen dubblas till 10 miljarder.

Idag omfattar Lansas fastighetsportfölj en volym om 5,5 miljarder kronor, bestående av förvaltningsfastigheter, pågående förvärv och projekt på regionorter och i kransen till storstäderna runtom i Sverige. Under det senaste året har portföljen expanderat med 1,6 miljarder, främst genom förvärv i Västerås och Öresundsregionen.

Lansas mål är att vara marknadens mest gröna bostadsbolag på hyresmarknaden. Och genom att förvärva, förvalta och utveckla moderna hyresrätter, bidra med samhällsengagemang i storstadsområden och regionstäder i tillväxt.

Strategin framåt för de närmaste åren har lagts fast och innebär en ambition att expandera Lansa till 10 miljarder, vilket är en fördubbling.

”Expansionen skall ske genom fortsatta förvärv av förvaltningsfastigheter, pågående projekt och utvecklingsprojekt samt råmark. Vi är även öppna för samarbeten och joint venture för genomförande av projekt”, säger VD Claes Malmkvist.

Geografiskt ska företaget växa i anslutning till befintliga etableringar men även genom förvärv i attraktiva nya tillväxtregioner. Kompetens och resurser för såväl utvecklingsprojekt som större förvärv av projekt och förvaltningsfastigheter är säkerställt.

Lansa Fastigheter ägs av åtta bolag inom Länsförsäkringsgruppen, vilket säkerställer att det finns kapital till den starka tillväxt vi står inför. Vår utmaning nu är att fortsätta identifiera attraktiva projekt att investera i, fortsätter Claes Malmkvist

Läs mer på www.lansa.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Malmkvist, VD Lansa Fastigheter AB, +46 70 556 67 21,claes.malmkvist@lansa.se