Lansa Fastigheter säkrar expansionen genom nyemission och ägarbreddning

Länsförsäkringar Liv är ny storägare i Lansa Fastigheter efter en nyemission som tillförde bolaget 840 Mkr från tidigare och nya ägare.

– Det stora intresset inom Länsförsäkringarsfären för bolaget är naturligtvis mycket positiv. Nu får vi de nödvändiga finansiella resurserna för en fortsatt expansion, kommenterar Claes Malmkvist, VD för Lansa Fastigheter.

På bara tre år har Lansa byggt upp ett fastighetsbestånd som består av närmare 1 500 hyreslägenheter på sammanlagt elva orter runt om i landet. Nuvarande fastigheter har ett marknadsvärde som närmar sig tre miljarder kronor och pågående projekt värderas till ytterligare en miljard.

– Målet är att inom de närmaste åren fördubbla värdet på vår fastighetsportfölj till ca sju miljarder. Den nyligen genomförda nyemissionen lägger grunden för att vi ska klara av den målsättningen, säger Claes Malmkvist.

Tidigare har ägargruppen bestått av sex länsbolag inom Länsförsäkringar. Med nyemissionen har Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv anslutit sig till ägargruppen. Jakob Carlsson är VD för Länsförsäkringar Liv och blev med sitt insteg den enskilt största ägaren i Lansa. Han säger så här om bolaget:

– Lansa är en mycket intressant och lovande långsiktig investering med god förväntad avkastning till en rimlig risk. Som placeringstillgång passar Lansa oss väl genom att fastighetsexponeringen både utökas och diversifieras.

Utmaningen för Lansa de närmaste åren är att fortsätta hitta bra förvärvsmöjligheter.

– Vår bedömning är att det kommer att vara en fortsatt stor efterfrågan för hållbara bostäder med hög boendekvalitet. Och vår marknad för expansion är en kombination av förvärv av förvaltningsfastigheter och genomförande av projekt, konstaterar Claes Malmkvist.

I nyemissionen var advokatbyrån Setterwalls rådgivare till Lansa och till Länsförsäkringar Liv var rådgivarna Catella samt Gernandt & Danielsson.

Bildtexter: – Det är glädjande att Lansa kunnat öka sin ägarkrets i samband med den senaste nyemissionen, säger Claes Malmkvist, VD för Lansa Fastigheter. Foto: Jan-Olof Ekelund

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Malmkvist, VD Lansa, +46 705 566 721, claes.malmkvist@lansa.se
John Ödman, utvecklingsansvarig, +46 733 875 467, john.odman@lansa.se