Lansa Fastigheter fortsätter satsa i Lund – har tecknat avsiktsförklaring med ICA Fastigheter om 258 hyreslägenheter

I Brunnshög i Lund utvecklas ett helt nytt kvarter om cirka 20 000 kvadratmeter som ska innehålla 258 hyreslägenheter och en kommersiell del. Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring med ICA Fastigheter om att förvärva bostadsfastigheten.

– Brunnshög är en innovativ stadsdel i Lund där vi redan har ett spännande projekt igång med 82 hyreslägenheter. Det känns roligt att nu kunnage fler människor möjlighet att bo tryggt och hållbart i Brunnshög, säger Lansa Fastigheters VD Claes Malmkvist.

Fastigheten kommer vid byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva bostadsfastigheten.

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.

– Projektet stämmer bra överens med vår vision att bygga fastigheter med stort miljöfokus i regioner med stark tillväxt. Vår ambition är att bygga trygga hem för stolta hyresgäster, vilket kommer att återspeglas tydligt i projektet, säger Lansas projektchef Ulrika von Wachenfeldt.

Färdigställandet av bostäderna, ICA-butik och övriga kommersiella ytor beräknas till årsskiftet 2024/2025.