Lansa Fastigheter expanderar – rekryterar ny projektchef

Lansa Fastigheter fortsätter att expandera. Sedan starten för fyra år sedan har man byggt upp ett fastighetsbestånd bestående av 1300 hyreslägenheter på 11 orter runt om i landet. Nu satsar man på att bli ännu starkare inom projektmarknaden och rekryterar Ulrika von Wachenfeldt till den nya rollen som projektchef.

Det gröna fastighetsbolaget Lansa Fastigheter har växt snabbt sedan starten 2016. Affärsidén att förvärva, förvalta och utveckla moderna bostadsfastigheter i kranskommuner runt storstäderna och i regioner där näringslivet har en stark tillväxt, har varit framgångsrikt. Idag har företaget en fastighetsvolym på tre miljarder kronor och en produktportfölj på ca 1,5 miljarder. Det vill man fördubbla inom de närmaste åren, bland annat genom en ännu större satsning på projektmarknaden.

– Som en förstärkning i det arbetet har vi rekryterat Ulrika von Wachenfeldt som ny projektchef. Ulrika kommer att ansvara för att de projekt vi förvärvar och genomför håller hög standard och kvalitet och uppfyller våra kriterier på trygga bostäder med stort hållbarhetsfokus, säger VD Claes Malmkvist.

Ulrika von Wachenfeldt har över 20 års erfarenhet från bostads- och fastighetsmarknaden. Senast kommer hon från Härryda kommun utanför Göteborg, där hon varit projektansvarig för kommunens egna fastighetsbestånd. Dessförinnan jobbade hon många år med projektutveckling på Skanska och som projektledare inom bygg- och fastighet på Sweco.

-Jag brinner för att utveckla bostäder och skapa bra boendemiljöer för människor att trivas i. Jag inspireras av att skapa trygga och attraktiva bostadsprojekt där våra boende trivs och mår bra, här har jag mycket tankar och erfarenhet att bidra med, säger Ulrika von Wachenfeldt.

Ulrika, som tillträdde den nya tjänsten den 14 april, har även jobbat mycket med miljö- och hållbarhetsfrågor, inte minst under tiden på Härryda kommun.

-Lansa har en långsiktighet i sina fastighetsförvärv och tar ansvar för hela processen från byggnation till förvaltning av bostäderna. Det borgar för att fastigheterna har god kvalitet och håller länge, vilket är viktigt inte minst ur miljöhänsyn. Jag sätter högt värde på Lansas målsättning att bli marknadens mest gröna bostadsbolag och jag känner mig stolt över att nu få vara en del av Lansas starka uppbyggnad och utveckling, säger hon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Malmkvist, VD Lansa Fastigheter AB, +46 70 556 67 21,
claes.malmkvist@lansa.se