Lansa Fastigheter etablerar sig i framtidsstaden Västerås

Nu etablerar sig Lansa Fastigheter i Västerås, med två nya fastighetsprojekt. Dels uppför man två hyreshus med en tydlig miljöprofil i den nya stadsdelen Ängsgärdet. Dessutom ytterligare två hyreshus med 69 nya lägenheter i Gideonsberg.

”Västerås är en stad med framtidslöfte. Befolkningstillväxten är god och pendlingsavståndet till Stockholm gör staden extra attraktiv. Dessutom satsar kommunen på en hållbar utveckling, vilket ligger helt i linje med vår profil”, säger Lansa Fastigheters VD Claes Malmkvist.

I Västerås har befolkningen ökat med ca 15 000 personer de senaste tio åren, en siffra som fortsätter stiga stadigt. Idag har staden närmare 155 000 invånare, vilket gör den till Sveriges sjätte största. Här planeras även för flera nya bostadsprojekt.

”Under april har vi gjort klart två nya fastighetsaffärer i Västerås. Dels inleder vi ett samarbete med byggföretaget Consto för att uppföra två hyreshus i den nya stadsdelen Ängsgärdet. I förra veckan blev det även klart att vi uppför 69 lägenheter i Gideonsberg, i samarbete med JM”, säger John Ödman, utvecklingschef på Lansa.

I Gideonsberg kommer JM att utveckla och bygga medans Lansa kommer att äga och förvalta de nya hyreshusen. Här byggs yteffektiva 2-3 rums lägenheter med Svanencertifiering och stort fokus på hållbara materialval. Produktionsstarten av de nio respektive tio våningar höga husen, kommer att ske under våren. Inflyttningen är planerade till slutet av 2021.

Det andra fastighetsprojektet uppför Lansa i samarbete med byggföretaget Consto, på det gamla industriområdet som just nu håller på att omvandlas till en helt ny stadsdel – Ängsgärdet. Två nya hyreshus, med tillhörande garage, kommer att certifieras med Miljöbyggnad silver, vilket är den näst högsta miljöklassningen. Husen kommer att ha en tydlig miljöprofil med solceller på taket, byggas med CO2-reducerad betong och utrustas med bergvärme. Lägenheterna, i storlekar från ettor till fyror, är ljusa och med genomgående höga krav på materialvalen. Byggstart är planerad till september i år och preliminär inflyttning till första delen av 2022.

”De båda projekten stämmer bra överens med vår vision att bygga hållbara fastigheter med stort miljöfokus i kranskommuner runt storstäderna och i regioner där näringslivet har en stark tillväxt. Vår ambition är att bygga trygga hem för stolta hyresgäster, vilket kommer att återspeglas tydligt i våra nya fastighetsprojekt i Västerås”, säger Claes Malmkvist.

Det gröna fastighetsbolaget Lansa Fastigheter har sedan starten för fyra år sedan byggt upp ett fastighetsbestånd bestående av 1300 hyreslägenheter på 11 orter runt om i landet.

För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta:

Claes Malmkvist, VD Lansa Fastigheter AB, +46 70 556 67 21,
claes.malmkvist@lansa.se