Lansa expanderar i Lund

Lansa Fastigheter utökar sitt fastighetsbestånd i Lund genom att förvärva en fastighet med 98 bostäder av K2A.

– Det är glädjande att vi kan fortsätta expandera på en av våra prioriterade marknader. Öresund är en attraktiv region där vi finns etablerade på ett flertal orter som långsiktig aktör. Fastigheten passar väl in vår strategi då den uppfyller krav på hög kvalitet och hållbarhet, bland annat genom trästomme samt solceller och batterilagring, säger Erik Johansson, CFO på Lansa.

Fastigheten färdigställdes under 2023 och innehåller 98 hyresbostäder. Byggnaden är miljöcertifierad med Svanen och har mycket låg energiförbrukning.

Lansa Fastigheter har expanderat kontinuerligt sedan starten 2016 och finns nu på 15 orter runt om i landet med totalt närmare 3 800 hyreslägenheter i förvaltning och projekt.

– Lansa har ett mål om att fortsatt expandera och förvärvet är ett steg i rätt riktning trots en utmanande marknad. Vi är tydliga i vår strategi att förvärva hyresfastigheter med hög kvalitet på orter och regioner där vi idag är etablerade, säger Erik Johansson.

Lansa tillträder fastigheten den 10 juni.

Erik Johansson
CFO Lansa Fastigheter

073-232 58 07
erik.johansson@lansa.se

Claes Malmkvist
VD Lansa Fastigheter

070-556 67 21
claes.malmkvist@lansa.se

Lansa Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med långsiktig investeringshorisont. Lansa investerar i bostadsfastigheter på den svenska marknaden i regionstäder samt kransen till storstäderna. Investeringarna omfattar såväl färdiga förvaltningsfastigheter som nya bostadsprojekt. Lansa ägs av flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen.