Första spadtag för 80 hyreslägenheter i centrala Växjö

På måndagen tog kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje tillsammans med representanter från Lansa och Serneke ett första spadtag för 80 hyreslägenheter på Söder i centrala Växjö.

I hörnet Wennerbergsgatan och Södra Järnvägsgatan hölls i måndags ett officiellt spadtag för kvarteret Mjölner.

– Växjö har stått i startgroparna ganska länge från att vara den stora småstaden till att bli den lilla storstaden, och det märker man inte minst nu när man ser vad som händer i området här på Söder, sa Anna Tenje i sitt tal under spadtaget.

-Växjö växer och vi behöver fler bostäder. Detta kommer bli Söders framsida och det här huset blir en port in till området, fortsatte Anna innan spadarna sattes i jorden.

Kvarteret Mjölner består av en enda sammanhållen hus­kropp med olika höjd­nivåer för att bättre passa in i den omgivande bebyg­gelsen. Totalt kommer fastighe­ten rymma 80 hyresrätter i skiftande storlek, allt från ett rum och kök till fyra rum och kök. Det kommer finnas två gemensamma takterrasser mot innergår­den och ett underliggande garage.

– Det känns spännande att fortsätta expandera i Växjö och kunna erbjuda fler moderna och bekväma hyreslägenheter. Projektet stämmer väl överens med vår vision att bygga fastigheter med stort miljöfokus i regioner med stark tillväxt, sa Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter.

Projektet håller hög hållbarhetsprofil och kommer där det är tekniskt möjligt att byggas med koldioxidreducerad betong. Solceller med batterilagring och bergvärme kommer att installeras och fastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Den gula villan, som stod på tomten tidigare, revs innan sommaren och byggnationen på plats har påbörjats. Projektet beräknas vara färdigställt våren 2023.