Kameraövervakning

  • Kontaktuppgifter till dataskyddsombud (om sådant finns)
  • Ändamålet för kameraövervakningen
  • Rättslig grund, dvs vilken regel, lag eller avtal som ni stödjer er kameraövervakning på
  • Lagring, hur länge uppgifterna från kameraövervakningen lagras
  • Rättigheter, vilka rättigheter de som registrerats har att begära ut information och få saker raderade
  • Att de registrerade har rätt att klaga hos Datainspektionen om de anser att ni bryter mot avtal, regler eller lagar