Kameraövervakning

Denna information gäller dig som befunnit dig på platser där Lansa har kamerabevakning. Vilka de platserna är framgår av skyltning på respektive plats.

 

Allmänt

I denna information anges hur Lansa samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar personuppgifter som inhämtats genom kamerabevakning.

Informationen beskriver också vilka rättigheter du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner i denna information.

 

När och hur använder Lansa kameraövervakning?

De personuppgifter som inhämtas och behandlas genom Lansas kamerabevakning är bild- och videoupptagningar, vilket typiskt sett i anslutning till Lansas fastigheter. såsom miljöhus, trapphus, garage, källare och entréer till lägenhetshus.

 

Varför använder Lansa kameraövervakning?

Lansa använder kameraövervakning med syftet att förebygga och upptäcka brottsliga gärningar inom fastigheter för att på så sätt skydda boendes egendom från brott och olyckor.

 

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

  • Övervakning och inspelning av video inom företagets områden
    Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för de boende genom att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse samt att förhindra hinder av utrymningsväg. Kameraövervakningen utgör ett stöd vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning.
  • Lagring av specifika inspelningar och händelser
    Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer endast att bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med kamerabevakningen. Som huvudregel kommer uppgifterna att lagras hos Lansa i upp till en vecka från filmtillfället.

I särskilda fall kan uppgifterna komma att lagras längre än vad som anges i stycket ovan. Det kan exempelvis röra sig om att bild- och videomaterialet behövs för att polisen begärt att få ta del av detta som bevis i en pågående utredning eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

 

Anser ni att vår kameraövervakning bryter mot lagar, regler eller avtal kan ni vända er till Datainspektionen.

Önskar ni att bilder raderas omedelbart kan ni kontakta oss enligt nedan.

 

Kontaktuppgifter

För fastighet Korpen i Kungälv samt Vrå i Knivsta:

Primär Fastighetsförvaltning AB
Aröds Industriväg 34
417 05 Göteborg
Telefon växel: 010-708 12 00
E-post: info.lansa@primar.se

 

För fastighet Pilen i Västerås:

FF Fastighetsservice AB
Söderleden 102-104
Box 5018
600 05 Norrköping
Telefon: 0730-832845
E-post: lansa@ff-fastighetsservice.se