Elstöd till hyresgäster

Elstöd betalas ut till dig som hyresgäst som har individuell mätning och debitering av el (IMD) och bor i elområde 3 och 4. Du ska även ha bott i nuvarande lägenhet någon gång under perioden oktober 2021 till september 2022 och fortfarande bo kvar 1 januari 2024.

 

Storleken på stödet baseras på varje lägenhets faktiska förbrukning i respektive månad stödet gäller, multiplicerat med priset enligt nedan.

 

Elområde 3 får 50 öre/kWh och elområde 4 (Skåne) får 79 öre/kWh.

 

Elstödet betalas ut som en klumpsumma på avin för januari 2024.

 

Exempel

Karl bor i Karlstad och flyttade in i sin lägenhet i april 2022. Hans totala förbrukning under perioden april-september 2022 är 795,7 kWh. Utbetalt elstöd blir då 795,7*0,5 kr = 398 kr.