Huvudkontor

Göteborg

Kontakta oss

Postadress

Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

 

Fakturor

opalenskanning@pdf.scancloud.se

 

Besöksadress

Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg

Våra medarbetare

Anders Woodall

Förvaltningschef

0724-54 73 31 anders.woodall@lansa.se

Marie Teike

Fastighetsutvecklings- chef

0738-03 36 98 marie.teike@lansa.se

Ulrika Von Wachenfeldt

Projektchef

0738-00 13 32 ulrika.vonwachenfeldt@lansa.se

Malin Andersson

Ekonomichef

0708-14 62 39 malin.andersson@lansa.se

Anna Granander

Marknads- och uthyrningsansvarig

0705-56 67 30 anna.granander@lansa.se

Jesper Ådin

Uthyrare

0730-96 12 19 jesper.adin@lansa.se

Linus Nordin

Verksamhetsutvecklare förvaltning

0705-50 69 12 linus.nordin@lansa.se

Veronika Ivarsson

Controller

0739-420946 veronika.ivarsson@lansa.se