Huvudkontor

Göteborg

Kontakta oss

Postadress

Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

 

Fakturor

opalenskanning@pdf.scancloud.se

 

Besöksadress

Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg

 

Har du synpunkter

Är du boende hos oss och har synpunkt på våra entreprenörer, kontakta vår verksamhetsutvecklare Linus Nordin.

Våra medarbetare

Anders Woodall

Förvaltningschef

0724-54 73 31 anders.woodall@lansa.se

Marie Teike

Fastighetsutvecklings- chef

0738-03 36 98 marie.teike@lansa.se

Ulrika Von Wachenfeldt

Projektchef

0738-00 13 32 ulrika.vonwachenfeldt@lansa.se

Malin Andersson

Ekonomichef

0708-14 62 39 malin.andersson@lansa.se

Anna Granander

Marknads- och uthyrningschef

0705-56 67 30 anna.granander@lansa.se

Jesper Ådin

Uthyrare

0730-96 12 19 jesper.adin@lansa.se

Linus Nordin

Verksamhetsutvecklare förvaltning

0705-50 69 12 linus.nordin@lansa.se

Veronika Ivarsson

Controller

0739-420946 veronika.ivarsson@lansa.se