Samarbetspartners och leverantörer

Lansa Fastigheter vill att alla samarbetspartners och leverantörer ska verka för en långsiktig hållbarhet i sina val av metoder och material.

Miljöaspekten skall alltid vägas in i besluten kring lösningar och åtgärder. Största möjliga hänsyn skall tas till våra hyresgästers boendemiljö och att dessa ska känna en stolthet i hur vi arbetar i våra fastigheter.

Fakturor skall märkas med beställarens person eller vid projekt märkas med projektnummer. Här nedan hittar du de bolag som fakturan skall ställas till. Fakturaadresser:

ÖREBRO
Purjolöken 2
Linfrögatan 2–8
Bolag: Örebro Purjo AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

Marsvinet 1
Skogstorpsvägen 3–7
Bolag: Marsvinet Projekt AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

Kumminen 1
Peppargatan 29–33
Bolag: Kumminen Örebro AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

 


KARLSTAD
Galeasen 6
Bergendorffgatan
Bolag: Uddprojektet 3 AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

 


LINKÖPING
Ishalkan 18
Mantalsgatan 2–14
Bolag: Kv. Ishalkan hyresrätter AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

 


UPPLANDS BRO
Kungsängen Tibble 1:522
Fårhagsslingar 31–33
Bolag: Bålsta Bostäder AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

 

KNIVSTA
Knivsta Vrå 1:479
Dammgatan 36
Bolag: Knivsta Hyresrätter AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg

 


UMEÅ
Sjörået 1
Sjöråvägen 26–30
Bolag: Sjörået Hyresrätter AB
c/o Lansa Fastigheter AB
Box 3035
400 10 Göteborg