Inbjudan till deltagande i referensgrupp för framtida Trivselboende i Ramlösa Port

Är du intresserad av att vara med i referensgruppen för Trivselboende i Ramlösa Port?

För att arbetet ska bli så dynamiskt som möjligt kommer det att finnas ett begränsat antal platser. Om du är intresserad av att vara med och påverka det framtida Trivselboendet så anmäla dig nedan.

Den första workshopen planeras till 6 april kl 13.00-15.00 i Ramlösakyrkan.