Mjölner

Mjölner 90 nyproducerade lägenheter i bästa läge. På fastigheten Mjölner 5 i centrala Växjö,  kommer Lansa uppföra 90 moderna hyreslägenheter. Inflyttning är beräknat till slutet av 2022. Huset kommer bestå av 7 plan varav det nedersta är ett garage som kommer förse fastigheten med parkeringar för både bilar och cyklar. Vi är fortfarande i ett tidigt skede i projekteringen och kommer fylla på med mer information löpande.   Området Fastigheten Mjölner 5 är belägen på ”Söder” i Växjö som…

Läs mer >>