Florist

Florist i Uppsala

Skapa en blomstrande framtid i Rosendal I den nya stadsdelen Rosendal bygger vi två byggnader med 9 våningar och totalt 202 hyreslägenheter. De två huskropparna bildar ett L och skapar en innergård präglad av träd, buskar, gräsmattor samt gångar av stenmjöl. I mitten finner man en pergola som delar av innergården och det finns sittplatser samt sandlåda och lekytor till barnen. Projektet har höga hållbarhemsambitioner och fastigheterna kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver. Projektet är uppdelat i två etapper:…

Läs mer >>