Tomtebogård

Tomtebogård Svanenmärkt boende nära natur och friluftsliv! Strax öster om Lansas övriga kvarter i Tomtebo, Sjörået och Pysslingen, kommer vi i mitten av 2023 kunna erbjuda 175 lägenheter i ett helt nyutvecklat område, Tomtebogård. Lägenheterna kommer uppföras i fyra hus runt en vacker och välkomnande innergård.   Husen kommer vara Svanenmärkta vilket innebär att byggnaderna är värderade med livscykelperspektiv och har låg energianvändning, uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter, säkrar en god innemiljö och…

Läs mer >>