Bolagsstyrning

Lansa Fastigheter ägs av tio bolag inom Länsförsäkringsgruppen.

De tio bolagen är

Dalarnas Försäkringsbolag
Länsförsäkringar Bergslagen
Länsförsäkringar Kalmar
Länsförsäkringar Jämtland
Länsförsäkringar Skaraborg
Länsförsäkringar Södermanland
Länsförsäkringar Uppsala
Länsförsäkringar Västerbotten
Länsförsäkringar Liv Försäkringsbolag (publ)
Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsbolag (publ)

Styrelse

Tomas Eriksson
Styrelseordförande, även VD Länsförsäkringar Jämtland och styrelseordförande Humlegården Fastigheter

Anders Grånäs
Ledamot, även VD Dalarnas Försäkringsbolag

Jakob Carlsson
Ledamot, även VD Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag

Ann Christine Norrström
Ledamot, även styrelseordförande Länsförsäkringar Bergslagen

Eric Grimlund
Ledamot, även styrelseordförande Länsförsäkringar Skaraborg samt styrelseledamot i Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag och Platzer Fastigheter AB

Ledning

Claes Malmkvist
VD

Erik Johansson
CFO

Ulrika von Wachenfeldt
Projektchef

Anders Woodall
Förvaltningschef