Bolagsstyrning

Lansa Fastigheter ägs av åtta bolag inom Länsförsäkringsgruppen.

De åtta bolagen är

Dalarnas Försäkringsbolag
Länsförsäkringar Bergslagen
Länsförsäkringar Kalmar
Länsförsäkringar Jämtland
Länsförsäkringar Södermanland
Länsförsäkringar Västerbotten
Länsförsäkringar Liv Försäkringsbolag (publ)
Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsbolag (publ)

Styrelse

Tomas Eriksson
Styrelseordförande, även VD Länsförsäkringar Jämtland och styrelseordförande Humlegården Fastigheter

Caesar Åfors
Ledamot, även styrelseordförande Länsförsäkringar AB och styrelseordförande Länsförsäkringar Södermanland

Anders Grånäs
Ledamot, även VD Dalarnas Försäkringsbolag

Jakob Carlsson
Ledamot, även VD Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag

Anki Norrström
Ledamot, även styrelseordförande Länsförsäkringar Bergslagen

Ledning

Claes Malmkvist, VD

Erik Johansson, CFO

Ulrika von Wachenfeldt, Projektchef

Anders Woodall, Förvaltningschef

Helene Eriksson, Affärsutvecklingschef