Lansa ny aktör på bostadsmarknaden

Flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen har gått samman och startat Lansa Fastigheter AB. Bolaget skall investera i bostäder och samhällsfastigheter på den svenska marknaden. Till VD i bolaget har utsetts Claes Malmkvist, tidigare VD i Sveareal AB.

– Satsningen har ett mycket långt ägarperspektiv där Lansa är en aktör som erbjuder
marknaden trygga och bra bostäder med hög kvalitet. Vi kommer ha en geografisk fokusering i kransen av storstäderna samt region- och universitetsstäder som är i tillväxtfas, kommenterar Claes Malmkvist.
Han uppger att uppbyggnaden kommer att ske genom förvärv av befintliga fastigheter och bestånd, men även via projekt med samarbetspartners.

– Vi är väl medvetna om konkurrensen på marknaden men ser också att ett långsiktigt perspektiv, ett mycket starkt varumärke i ägarkretsen och den lokala ägarförankring ger
fördelar som värderas högt av marknadens aktörer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Styrelsens ordförande: Tomas Eriksson, 073-0211959, tomas.eriksson@skistar.com
VD: Claes Malmkvist, 070-5566721, claes.malmkvist@lansa.se

 

Pressrelease från 1 september 2016.