Lansa Fastigheter växer med fler medarbetare – klart med både ny förvaltnings- och utvecklingschef.

Nu lägger Lansa Fastigheter in en högre växel. Under hösten har bolaget anställt Anders Woodall som ny förvaltningschef och John Ödman som utvecklingsansvarig. Båda med erfarenhet från fastighetsbranschen och de ser stora fördelar med att kunna vara med och bidra till ett fördubblat Lansa inom fem år.

Lansa Fastigheter har en ägarkrets av sex bolag inom Länsförsäkrings-gruppen. Under året har bolaget fortsatt att växa efter att bland annat förvärvat ett par hundra lägenheter i Karlstad. Inom ett antal år ska värdet på Lansas fastighetsinnehav fördubblats genom förvärv av förvaltningsfastigheter och genomförande av projekt.

Med större bestånd krävs det fler medarbetare och senast i raden är Anders Woodall i rollen som förvaltningschef. Anders värvades från Aranäs Fastigheter i Kungsbacka där han var förvaltningschef. John Ödman är utbildad lantmätare och kommer närmast från Riksbyggen i Göteborg.

Hur känns det att växla över till ett ganska ungt fastighetsbolag?

– Det är självklart mycket spännande att få vara med och bygga upp ett företag inom den bransch jag varit verksam under flera år. Det är lite som en oskriven bok där det finns en bra möjlighet att påverka utvecklingen, säger Anders Woodall.

– Det blir min uppgift att etablera Lansa som ett varumärke bland kommuner genom att erbjuda bra bostäder med en långsiktig horisont. I det sammanhanget känns det bra att ha en stark ägarkrets med gott renommé eftersom vi har tydliga expansiva mål, konstaterar John Ödman.

Beskriv marknadsläget och hur det kan påverka Lansa?

– Vi ser ett betydande fall för efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter och det kommer att öppna nya affärsmöjligheter för Lansa. Sedan gäller det att ha is i magen och att vi fortsätter investera i projekt som ligger i linje med bolagets förvärvsfilosofi, säger John Ödman.

– I den hetaste konjunkturen var det svårt för bolag som Lansa att hitta objekt som gick att räkna hem med en sund kalkyl. Nu ser vi att marknaden förändras snabbt vilket vi tror kommer öppna möjligheter för Lansa framöver, framhåller Anders Woodall.

Lansa är ju koncentrerade på hyresfastigheter. Hur kommer kraven från hyresgästerna förändras de närmaste åren?

– Vi är förtjusta i begreppet stolta hyresgäster och stolta ägare. Våra kunder väljer hyresrätten med god kvalitet eftersom det vill ha ett bekvämt och flexibelt boende. Med digitaliseringen är fastighetsbranschen inne i en förändringsprocess och där vill vi ligga långt framme. Både när det gäller fastighetsteknik men också för att underlätta kommunikationen med våra hyresgäster, säger Anders Woodall.

– Det finns framtidsscenarion om att själva hyran kommer vara den mindre delen på hyresavin och att hyran omfattar en rad olika servicefunktioner som städ, leverans av matkassar med mera. Att hänga med i den utvecklingen är viktigt. Vi investerar för att finnas på marknaden länge och har alltid ambitionen att odla långa kundrelationer. Lansa är inte ute efter de snabba klippen, konstaterar John Ödman.

Slutligen, kommer hyresmarknadens andel växa?

– Mycket tyder på det. Vi ser att även kommunerna börjat bygga fler hyresrätter och alla aktörer är ju medvetna om att det finns en bostadsbrist i landet. Vi ser också att det börjar komma 3D-fastigheter där det blandas olika upplåtelseformer i en och samma fastighet. En utveckling som vi följer noga, säger Anders Woodall.

Bildtext: John Ödman och Anders Woodall är ny utvecklingsansvarig respektive förvaltningschef på Lansa Fastigheter.

Namn: Anders Woodall
Befattning: Förvaltningschef
Utbildning: Elektroingenjör Chalmers
Ålder: 45 år
Bor: Villa i Åsa
Familj: Fru och två barn
Fritidsintresse: Bygger nytt hus i Åsa som ska vara klart inom ett år

Namn: John Ödman
Befattning: Utvecklingsansvarig
Utbildning: Lantmätare
Ålder: 30 år
Bor: Villa på Tjörn
Familj: Fru och två barn
Fritidsintresse: Gillar att laga mat, pyssla med huset och umgås med familjen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Malmkvist, VD Lansa Fastigheter AB,
+46705566721, claes.malmkvist@lansa.se