Lansa Fastigheter  satsar i Örebro

På kort tid har det nyetablerade fastighetsbolaget Lansa förvärvat flera nya fastigheter i Örebro. Ifrån den 1 september kan bolaget lägga till ytterligare 183 lägenheter i sitt bestånd.

– Kvarteret Kumminen med sin speciella träarkitektur passar perfekt in i vår strategi för högkvalitativa hyreslägenheter på tillväxtorter, kommenterar Claes Malmkvist, VD för Lansa Fastigheter AB.

Örebro expanderar så det knakar. Under fjolåret växte kommunen med nästan 2 500 invånare och enligt de senaste prognoserna kommer Örebro redan 2020 passera gränsen 150 000 invånare.

– Örebro har en kommunledning som prioriterar tillväxt både när det gäller utvecklingen av näringslivet och bostadsmarknaden. Vi bidrar gärna till den utvecklingen genom att vara en långsiktig aktör bland fastighetsbolagen som agerar i kommunen, konstaterar Claes Malmkvist och fortsätter:

– Inte minst är Örebromodellen 2.0 intressant där kommunen vill se att vi fastighetsägare i samband med markanvisningar tar ett socialt ansvar. Det bygger på en transparens i samarbetet som är unik och nyskapande.

Lansa är en ny aktör på den svenska fastighetsmarknaden och etablerades så sent som 2016. Bakom bolaget ligger flera bolag inom Länsförsäkringsgruppen. Under fjolåret förvärvade Lansa kvarteret Purjolöken i stadsdelen Södra Ladugårdsängen och kvarteret Marsvinet i Södra Linhult. Sammanlagt 156 nyproducerade lägenheter. Från den 1 september har Lansa mer än fördubblat sitt bestånd i Örebro. Kvarteret Kumminen består av 183 lägenheter med en arkitektur som onekligen sticker ut från mängden.

Arkitektkontor är Klara Arkitekter som arbetat med en spännande träfasad och en mängd andra detaljer. Bostäderna varierar mellan 1–3 rum och kök på 32–87 kvm, men har också några speciella studios med loft och en takhöjd på drygt fem meter. I entréplanet på de fem huskropparna är det förberett för kommersiella lokaler.

Kumminen är en del av Södra Ladugårdsängen som på sikt blir en helt ny stadsdel med ca 2 000 lägenheter. Stadsdelen är granne med Örebro Universitet och till city är det bara två kilometer. Det är också nära till natur och fritidsaktiviteter.

– Med våra tre kvarter i Örebro har vi fått en bra bas att stå på. Vi tittar nu på ytterligare projekt att förvärva, men planerar också för att bygga nytt i egen regi eller tillsammans med andra aktörer på bostadsmarknaden, säger Claes Malmkvist.

 

 

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Malmkvist, VD Lansa Fastigheter AB, +46705566721, claes.malmkvist@lansa.se

 

________________________________________________________________________

Lansa Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med långsiktig investeringshorisont inom bostäder och samhällsfastigheter. Bolaget ägs av flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen, www.lansa.se