Lansa Fastigheter förvärvar 720 lägenheter från Slättö

Lansa Fastigheter AB har gjort sitt första förvärv som omfattar sju nyproducerade bostadsfastigheter på sex tillväxtorter runt om i landet.

Affären omfattar 720 lägenheter med en total yta om 41 000 m2. Säljare är Slättö I samt Slättö III. – Affären är ett startskott för Lansa och skapar en bra plattform för fortsatt expansion. Samtliga byggnader är nyproducerade med bostäder som är helt anpassde efter dagens höga krav på utvecklade hyresrätter, kommenterar Claes Malmkvist.
Fastigheterna kommer att tillträdas under kommande sex månader.

– Vi på Slättö är nöjda med att en trygg och långsiktig ägare förvärvat våra fastigheter. Vi har tecknat ett avtal om att fortsatt sköta förvaltningen av beståndet och är tacksamma för det förtroendet från Lansa Fastigheter, säger Johan Karlsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Malmkvist, VD Lansa Fastigheter, 070-5566721,
claes.malmkvist@lansa.se
Johan Karlsson, VD Slättö Förvaltning, 070-36 35 09 johan.karlsson@slattoforvaltning.se

Pressrelease från 7 november 2016.