Klartecken för Lansa Fastigheters första bostadsprojekt i Västerås

Lansa Fastigheter har gjort ytterligare ett markförvärv med en färdig byggrätt. Denna gång från HSB med planerad byggstart av minst 80-talet lägenheter första halvåret 2020.

– Det blir vårt första bostadsprojekt i Västerås. En stad i stark tillväxt och där vi vill vara med och bidra till den fortsatt positiva utvecklingen, säger John Ödman, utvecklingsansvarig för Lansa Fastigheter.

Det finns ett fortsatt stort intresse för nyproducerade hyreslägenheter. Det är grunden till att bolaget nu etablerar sig i ytterligare en expansiv stad och region. Sammanlagt omfattar projektet ett 80-tal lägenheter fördelade på två huskroppar i stadsdelen Ängsgärdet, Västerås.

– Vi har förvärvat fastigheten Sågklingan 7 från HSB MälarDalarna. Samverkan med HSB kommer fortsätta genom att vi längre fram anlitar företaget för förvaltning av uppförda bostäder och vi räknar med byggstart under första delen av 2020, säger John Ödman.

– Området berikas av att drivas fram av flera parter. Vi ser det som ytterligare ett steg i utvecklingen av Ängsgärdet. Vi är också glada över förtroendet kring kommande förvaltningsuppdrag, säger Sara Almcrantz, byggchef HSB MälarDalarna.

Det tidigare industri-och handelsområdet är nu på väg att omvandlas till en kvartersstad med möjligheter att på sikt uppföra närmare 500 bostäder i området. Med HSB och Lansa som aktörer blir det garanten för en blandstad.

Området ligger öster om Västerås centrum och det är gång- och cykelavstånd till allmänna kommunikationer, handel och nöjen.

Under de senaste tio åren har Västerås ökat sin folkmängd med över 15 000 personer. 2017 passerades gränsen 150 000 invånare vilket gör att staden kvalar in som sjätte största staden i landet. Den snabba expansionen kräver fler bostäder och Ängsgärdet är en av de stadsdelar med närheten till centrum som nu projekteras och utvecklas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Malmkvist, VD Lansa, +46 705 566 721, claes.malmkvist@lansa.se
John Ödman, utvecklingsansvarig, +46 733 875 467, john.odman@lansa.se