För hyresgäster

Här hittar du all information som rör ditt boende hos oss på Lansa. Behöver du göra en serviceanmälan eller har frågor om ditt boende kontaktar du din förvaltare. Kontaktuppgifter hittar du i ditt trapphus eller på sidan Serviceanmälan.