Erik Johansson ny CFO på Lansa Fastigheter

Lansa Fastigheter fortsätter att expandera med nya bostadsprojekt och fler medarbetare. Nyligen rekryterades Erik Johansson till CFO.
– Vi är inne i en spännande fas i utvecklingen av Lansa och har en bra position på marknaden med en stark ägarkonstellation bestående av utvalda bolag inom Länsförsäkringsgruppen, säger Erik Johansson.

Erik Johannson har en bakgrund som revisor men även haft uppdrag för Newsec med ansvar för Alectas fastighetsbestånd. Erik var senast CFO på teknikbolaget Aareon som är specialiserade på systemlösningar för fastighetsbranschen.

– Men jag ville tillbaka till den mer renodlade utvecklingen av fastigheter. Kan inte tänka mig ett bättre arbete än att vara med och utveckla ett hyresbestånd på orter i tillväxtfas, säger Erik Johansson.

Lansa har i stort sett bara nyproducerade hyresrättslägenheter i sitt bestånd. Vakansgraden ligger på ca två procent vilket får anses vara en bra indikation på lägenheternas attraktivitet.

Under förra året gjorde Lansa en nyemission och utökade antalet bolag inom Länsförsäkringsgruppen till sex delägare.

– Det har varit lyckosamma investeringar för våra ägare och vi ser på möjligheten att ta in mer kapital under året för ytterligare förvärv. Vi blir uppvaktade av flera aktörer som ser att vi ha en intressant ägarkonstellation som arbetar långsiktigt med att öka värdet över tid.
– I första hand är vi intresserades av tilläggsförvärv på de orter där vi nu är etablerade. Men vi kan också tänka oss att gå in i bostadsprojekt på nya orter så länge det stämmer med vår affärsidé. Det vill säga orter som har ett växande näringsliv och helst en etablerad högskola eller universitet. Helsingborg och Jönköping och Växjö är exempel på städer vi är intresserade av, förklarar Erik Johansson.

Fastighetsbranschen har präglats av en viss oro sedan hösten 2017. Men för Lansa har det inte påverkat utvecklingen i någon större utsträckning.

– Tvärtom, den tillnyktring som skett i branschen gynnar en aktör som Lansa. Vi får allt fler förslag på samarbeten och kan nu föra mer trovärdiga diskussioner när det kommer till prisbilden och förväntade hyresintäkter, avslutar Erik Johansson.

Faktaruta
Namn: Erik Johansson
Befattning: CFO
Utbildning: Civilekonom, examen från Jönköpings internationella handelshögskola
Ålder: 37 år
Bor: Villa i Mölnlycke
Familj: Fru och två barn
Fritidsintresse: Spelar fotboll i Öjersjö, div 5, hus och familj.