Lansa Fastigheter och Wästbygg uppför unikt trähus i Lund

Lansa Fastigheter och Wästbygg Projektutveckling har tecknat avtal om att uppföra ett unikt bostadsprojekt på Brunnshög i Lund. Fastigheten, med 82 lägenheter och en lokal, kommer att uppföras helt i KL-trä och är projekterad för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Byggstart sker efter semestern. Det egenutvecklade trähuset byggs med stort miljö- och hållbarhetsfokus. På taket kommer det att finnas solceller och i källaren värmepumpar. På sikt är det även tänkt att fastigheten ska kunna dela energianvändning med intilliggande…

Läs mer >>

Lansa Fastigheter expanderar – rekryterar ny projektchef

Lansa Fastigheter fortsätter att expandera. Sedan starten för fyra år sedan har man byggt upp ett fastighetsbestånd bestående av 1300 hyreslägenheter på 11 orter runt om i landet. Nu satsar man på att bli ännu starkare inom projektmarknaden och rekryterar Ulrika von Wachenfeldt till den nya rollen som projektchef. Det gröna fastighetsbolaget Lansa Fastigheter har växt snabbt sedan starten 2016. Affärsidén att förvärva, förvalta och utveckla moderna bostadsfastigheter i kranskommuner runt storstäderna och i regioner där näringslivet har en…

Läs mer >>

Lansa fortsätter att expandera i Karlstad

Lansa Fastigheter tar för sig i Karlstad. Nyligen blev det klart med ytterligare ett förvärv. Denna gång 88 hyreslägenheter i centrala Karlstad som förvärvas från Pråmkanalen AB och Alf Zetterström Invest AB. – Läget i stadsdelen Viken är perfekt med direkt närhet till centrum, handel och allmänna kommunikationer, intygar John Ödman, utvecklingsansvarig på Lansa. Karlstad var en av de första regionstäderna Lansa valde att satsa på. Sedan tidigare har bolaget 200 lägenheter i Fullriggaren och 170 lägenheter i Galeasen…

Läs mer >>

Lansa Fastigheter säkrar expansionen genom nyemission och ägarbreddning

Länsförsäkringar Liv är ny storägare i Lansa Fastigheter efter en nyemission som tillförde bolaget 840 Mkr från tidigare och nya ägare. – Det stora intresset inom Länsförsäkringarsfären för bolaget är naturligtvis mycket positiv. Nu får vi de nödvändiga finansiella resurserna för en fortsatt expansion, kommenterar Claes Malmkvist, VD för Lansa Fastigheter. På bara tre år har Lansa byggt upp ett fastighetsbestånd som består av närmare 1 500 hyreslägenheter på sammanlagt elva orter runt om i landet. Nuvarande fastigheter har…

Läs mer >>

Lansa blir det grönaste fastighetsbolaget

Det finns många företag inom fastighetsbranschen som strävar en ”grön” profil. Men Lansa Fastigheter har valt att gå från ord till handling i ett ovanligt snabbt tempo. – Vår grönyteskötsel ska bli helt fossilfritt till sommaren 2020, intygar Anders Woodall, förvaltningschef för Lansa. Lansa har på drygt tre år byggt upp ett fastighetsbestånd av hyreslägenheter och projekt på tio regionorter i Sverige. Samtidigt har bolaget från starten varit noga med att verksamheten ska ge en minimal miljöpåverkan. Tillsammans med leverantören…

Läs mer >>

Klartecken för Lansa Fastigheters första bostadsprojekt i Västerås

Lansa Fastigheter har gjort ytterligare ett markförvärv med en färdig byggrätt. Denna gång från HSB med planerad byggstart av minst 80-talet lägenheter första halvåret 2020. – Det blir vårt första bostadsprojekt i Västerås. En stad i stark tillväxt och där vi vill vara med och bidra till den fortsatt positiva utvecklingen, säger John Ödman, utvecklingsansvarig för Lansa Fastigheter. Det finns ett fortsatt stort intresse för nyproducerade hyreslägenheter. Det är grunden till att bolaget nu etablerar sig i ytterligare en…

Läs mer >>

Lansa Fastigheters projektportfölj spränger miljardvallen med nytt bostadsprojekt i centrala Växjö

Bostadsprojektet Lågan i centrala Växjö med 84 hyreslägenheter är bolagets första etablering i staden med planerad inflyttning sommaren 2021. Lansas totala fastighetsbestånd uppgår till 2,7 mdkr, utöver detta har bolaget nu en projektportfölj som omfattar investeringar i nyproduktion om ca 1 mdkr. Hyreslägenheter med hög kvalitet och bra läge på expansiva orter har varit ett signum för Lansa Fastigheter sedan bolaget etablerades för drygt tre år sedan. – Det är ingen tvekan om att den generella utvecklingen på bostadsmarknaden…

Läs mer >>

Lansa Fastigheter köper 89 nyproducerade lägenheter i Kungälv

I anslutning till Kungälvs nya resecentrum och Kongahälla center uppför Ikano Bostad klimatsmarta hyresrätter av hög kvalitet. Lansa fastigheter har avtalat om att förvärva bostäderna som kommer att tillträdas under hösten. Bostädernas kvalitet och läge ligger helt i linje med vad vi vill äga säger Claes Malmkvist VD på Lansa Fastigheter – Läget och lägenheterna kommer tillsammans med vår förvaltning att skapa fina och trygga bostäder som hyresgästerna kommer att vara stolta över säger Claes Malmkvist vidare. Expansionen av…

Läs mer >>

Lansa Fastigheter planerar för 300 lägenheter i stadsdelen Ramlösa i Helsingborg

Med kvarteret Valsen vill Lansa Fastigheter skapa ett landmärke i stadsdelen Ramlösa i Helsingborg. – Vi planerar för en varierad kvartersbebyggelse av hög kvalitet som tillför området bra miljöer och fina bostäder med en direkt närhet till ypperliga allmänna kommunikationer som hela Ramlösa skall vara stolta över, säger John Ödman, utvecklingschef på Lansa Fastigheter. Nyligen fattade Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg ett planbesked för att inleda arbetet med att ta fram en detaljplan för att kunna bebygga det aktuella markområdet med…

Läs mer >>

Lansa Fastigheter växer med fler medarbetare – klart med både ny förvaltnings- och utvecklingschef.

Nu lägger Lansa Fastigheter in en högre växel. Under hösten har bolaget anställt Anders Woodall som ny förvaltningschef och John Ödman som utvecklingsansvarig. Båda med erfarenhet från fastighetsbranschen och de ser stora fördelar med att kunna vara med och bidra till ett fördubblat Lansa inom fem år. Lansa Fastigheter har en ägarkrets av sex bolag inom Länsförsäkrings-gruppen. Under året har bolaget fortsatt att växa efter att bland annat förvärvat ett par hundra lägenheter i Karlstad. Inom ett antal år…

Läs mer >>