Anmälan information om Trivselboende i Ramlösa Port

Datum: Fredag 10 december
Tid: 10.30-12.30
Plats: Ramlösakyrkan, Folke Bernadottes väg 6

Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe och tilltugg

Tillsammans med Helsingborgs stad utvecklar vi just nu en nytt kvarter i Ramlösa. I kvarteret, som vi kallar för Ramlösa Port, planerar vi för ca 250 lägenheter i blandade storlekar och upplåtelseformer. Med en varierad kvartersbebyggelse och en god arkitektonisk idé som håller det samman vill vi knyta an kvarteret till det befintliga områdets karaktär och skapa en ny entré till Ramlösa.

För att skapa ett tryggt boende med gemenskap och sammanhang har vi för avsikt att erbjuda Trivselboende i Ramlösa Port. Trivselboende hos Lansa innebär att vi skapar lägenheter med hög tillgänglighet och att de är utformade så att hyresgästen ska kunna bo kvar länge, även när behoven förändras.

Vi vill berätta mer om Trivselboende och vill veta vad du tycker

Nu vill vi ta chansen och berätta mer om våra planer och även lyssna in vilka behov som finns och vad du skulle uppskatta i ett Trivselboende. Därför bjuder vi in dig till denna informationsträff.

Kort föreläsning om samspelet mellan människa och miljö

Vi har även bjudit in Oskar Jonsson som är dr och forskare vid CASE, Centre for Ageing and Supportive Enivorements, och aktiv vid Lunds Universitet. Han forskar om hälsa, välbefinnande, delaktighet och självständighet i relation till utformning och gestaltning av boende. Han kommer ge oss en kort föreläsning i ämnet.

Anmäl dig här

För att veta hur många som kommer vill vi gärna att du anmäler dig nedan. Anmälan är inte bindande.