Ägarstruktur och styrels

Lansa Fastigheter ägs av fem länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen.

De fem bolagen är:
Dalarnas Försäkringsbolag,
Länsförsäkringar Bergslagen,
Länsförsäkringar Kalmar,
Länsförsäkringar Jämtland,
Länsförsäkringar Södermanland,
Länsförsäkringar Västerbotten

Styrelsen
Tomas Eriksson, styrelseordförande, även VD Länsförsäkringar Jämtland och styrelseordförande Humlegården Fastigheter
Caesar Åfors, ledamot, även ledamot Länsförsäkringar AB och styrelseordförande Länsförsäkringar Södermanland
Anna Blom, ledamot, även VD Länsförsäkringar Kalmar och ledamot Länsförsäkringar Mäklarservice
Anders Grånäs, ledamot, även VD Dalarnas Försäkringsbolag och ledamot Humlegården Fastigheter
Bengt Erik Lindgren, ledamot, även styrelseordförande Länsförsäkringar Bergslagen och styrelseledamot Humlegården Fastigheter

Ledning
Claes Malmkvist, VD